Pozvánka – diskusné fórum

Radi by sme vás pozvali na diskusné stretnutie venované téme Rozvoj zamestnanosti, Eurofondy a trh práce. Uskutoční sa 30.októbra 2019 v Holiday Inn v Žiline, vstup je bezplatný.

Témy:

  • Ako pomáhajú eurofondy mestám? V akých oblastiach využívajú mestá eurofondy?
  • Projekty orientované na zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva, ich efekt a ďalšie možnosti podpory.
  • Chceme byť aktívny na trhu práce 50+, projekty orientované na túto skupinu nezamestnaných, ktorí majú menšie šance uplatniť sa na trhu práce vzhľadom na vekovú diskrimináciu,
  • Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie, projekty, ich efekt,
  • Mobilita pracovnej sily, podpora flexibility na trhu práce, projekty v tejto oblasti, ich účinnosti,
  • Podpora zamestnanosti ľudí zo znevýhodneného prostredia a dlhodobo nezamestnaných, projekty, príklady z praxe.

Viac informácií v plagáte.

 

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.