Pozvánka na jUNIvel - Jazykový univerzitný večer literatúry

Srdečne Vás pozývame na jUNIvel - Jazykový univerzitný večer literatúry, ktorého 2. ročník sa uskutoční 19. marca 2019 od 16:00 hod.

Viac informácií nájdete v plagáte.

Všetci ste srdečne pozvaní.

Ústav celoživotného vzdelávania

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.