Pozvánka na Erasmus+ informačné stretnutie pre študentov UNIZA - Výber študentov na Erasmus+ mobility akademického roka 2019/2020

V rámci informačnej kampane pre výber študentov na Erasmus+ študijné pobyty a stáže pre akademický rok 2019/2020 si Vás dovoľujeme pozvať na celouniverzitné informačné stretnutie s prezentáciami bývalých Erasmus+ študentov.

Podelia sa s Vami s cennými skúsenosťami a radami zo svojich mobilít ...

Pozvánka

Leták so základnými informáciami k výberu študentov 2019/2020

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.