Pozvánka na výberovú prednášku - Riešenie projektovej dokumentácie v dopravnom plánovaní

Pozývame Vás na výberovú prednášku na tému: Riešenie projektovej dokumentácie v dopravnom plánovaní

Prednáška sa bude konať 28. 2. 2019 v miestnosti AS217.

Prednášajúci: Ing. Radovan Červienka, dopravný inžinier, DOPRAVOPROJEKT a.s.

Pozvánka

 

PEDAS - Katedra cestnej a mestskej dopravy
UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.