Stanovisko UNIZA ku generálnej oprave UZ Veľký Diel

Žilinská univerzita v Žiline spustila generálnu údržbu budov internátov blokov DA-DB-DC-DD, čo však nie je možné bez presťahovania študentov ubytovaných v týchto blokoch.

Ubytovaní študenti, ktorí sú toho času prítomní v časti budovy DC-DD, po vzájomnej dohode a poskytnutom náhradnom ubytovaní budú priebežne presťahovaní na voľné ubytovacie miesta v budovách DE-DF-DG-DH podľa určeného postupu a do ostatných zabezpečených ubytovní.

Uvoľnenie časti budovy DC-DD umožňuje začiatok realizácie generálnej opravy.

V súčasnom období je ešte skúškové obdobie a väčšina študentov sa nachádza mimo ubytovacieho zariadenia, a preto nie je možné vykonávať presťahovanie študentov, hoci je počet obsadených izieb ešte stále pomerne vysoký. V budove bloku DC je ešte stále obsadených 65 izieb (cca 130 študentov) a v budove bloku DD je obsadených 69 izieb (cca 140 študentov). Pri najbližšom príchode na ubytovanie budú postupne títo študenti oslovení a bude im ponúknuté náhradné ubytovanie v zabezpečených ubytovniach do naplnenia ubytovacej kapacity (podľa určeného postupu – poradovník).

V prípade, že ešte zostanú obsadené izby a študenti budú požadovať náhradné ubytovanie, bude týmto študentom poskytnuté dočasné náhradné ubytovanie v budove bloku DA-DB (možnosť až po presťahovaní ubytovaných z budovy DA na UZ Hliny V.).

Ak ubytovaní študenti v budove bloku DC-DD nebudú akceptovať ponúknuté náhradné ubytovanie, nebude možné s odstupom času študentom znovu zabezpečiť náhradné ubytovanie.

Mimoriadne prípady po požiadaní budeme riešiť individuálne.

Vedenie Žilinskej univerzity v Žiline

14022019 DJI 0140

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.