Stretnutie študentov v súvislosti s programom Povolanie podnikateľ na zimný semester

Radi by sme informovali všetkých študentov, ktorí si zapísali na zimný semester predmet Povolanie podnikateľ, aby sa dostavili na stretnutie v stredu 26.9.2018 o 17:00 do učebne AS117. Pre týchto študentov je toto stretnutie nevyhnutné.

Vítaní sú aj študenti, ktorí si ešte predmet nezapísali a chcú získať informácie o priebehu programu.

Startup program Povolanie podnikateľ je unikátny predmet na Slovensku, ktorý praktickým spôsobom pomáha študentom rozvíjať podnikateľské a inovátorské myslenie. Získané zručnosti a vedomosti môžu využiť pri vlastnom podnikaní, zamestnaní alebo ďalšom štúdiu.

Plagát

Oddelenie pre vzdelávanie
UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.