Medzinárodný certifikát ECDL - bezplatne na UNIZA

Na našej univerzite, Fakulte riadenia a informatiky môžete bezplatne získať medzinárodný certifikát ECDL - European Computer Driving Licence.

Viac informácií nájdete na letáku a na www.ecdl.sk/moduly-sylaby 

Fakulta riadenia a informatiky

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.