Pozvánka na tri Erasmus+ prednášky pána Yrd. Doc. Dr. Turan Özgür GÜNGÖR z Turecka

KAJ FHV UNIZA Vás všetkých pozýva na tri Erasmus+ prednášky pána Yrd. Doc. Dr. Turan Özgür GÜNGÖR z partnerskej Katedry anglického jazyka a literatúry - Kafkas University, Turecko.

Prednášky sa uskutočnia 3. mája 2018 (štvrtok) postupne od 12:00 - 15:00.

Bližšie informácie o jednotlivých prednáškach nájdete v priložených pozvánkach.

Pozvánka 1

Pozvánka 2

Pozvánka 3

KAJ FHV UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.