Ponuka štúdia v projekte Sokratov inštitút

Technická univerzita vo Zvolene a Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica od roku 2012 realizujú projekt Sokratov inštitút pre nadaných vysokoškolákov rôznych odborov a absolventov do 32 rokov.

Jeho cieľom je podpora medziodborovej spolupráce, diskusie s odborníkmi z praxe na rôzne témy, získavanie skúseností a zručností v rôznych oblastiach. V roku 2017 bol projekt ocenený za inovatívne vzdelávanie cenou Global Education Network Europe Award.

Viac informácií o ponuke štúdia v tomto projekte nájdete v prílohe.

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.