Poď zmeniť „zelenú“ myšlienku na „zelený“ biznis

„Eko“ je IN! Všetci inovátori či startupisti, ktorí majú rozpracovanú zaujímavú ekoinováciu sa môžu aktuálne prihlásiť na bratislavskú Zelenú letnú školu. Spoločne s odborníkmi tu nájdu spôsob ako svoju myšlienku posunúť k reálnemu podnikateľskému plánu.

Zelená inovačná a podnikateľská letná škola alebo ak chcete Green Innovation and Entrepreneurship Summer School sa aktuálne po prvom úspešnom ročníku v Nemecku presúva na Slovensko.
Na inovátorov, študentov, ale aj startupistov, ktorý pracujú na riešení určitej služby alebo produktu v oblasti životného prostredia a udržateľného rozvoja čaká intenzívny päťdňový workshop. Hlavným cieľom je, aby zúčastnení získali nové znalosti v oblasti zhodnocovania svojho potenciálneho biznis plánu, ale aj jeho financovania, marketingu či ochrany duševného vlastníctva.
K dispozícii budú mať účastníci expertov z oblasti ekoinovácií a tzv. zeleného sektora, od ktorých môžu získať profesionálnu spätnú väzbu. Svoje vlastné projekty odprezentujú zúčastnení na záver pred odbornou porotou.
Podujatie sa koná v rámci medzinárodného projektu EcoInn Danube, ktorý je súčasťou Dunajského nadnárodného programu Interreg Danube, spolufinancovaného fondmi Európskej únie ERDF, IPA, ENI. Koordinátorom projektu je Centrum vedecko-technických SR (CVTI SR).
Do Zelenej inovačnej a podnikateľskej letnej školy sa môžu prihlásiť startupové tímy, ale aj individuálne 'eko' talenty. Urobiť tak môžu do 30. apríla 2018 vyplnením registračného formulára. Samotná zelená letná škola sa uskutoční v dňoch 25. až 28. júna 2018. Účasť na podujatí je bezplatná.
Registračný formulár, ako aj ďalšie potrebné informácie nájdu záujemcovia na www.ecoinnovative.eu

Centrum vedecko-technických SR

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.