Seminár DROGY A PREVENCIA

Popredný český odborník na závislosti a prevenciu, prednosta kliniky adiktológie Univerzity Karlovej v Prahe bude viesť dňa 16. 3. o 9,00 h odborný seminár pre študentov v miestnosti AF S09.

Vítaní sú aj vysokoškolskí a stredoškolskí učitelia alebo zamestnanci univerzity, ktorí pracujú so študentmi. Seminár realizuje občianske združenie MAJME SRDCE PRE DETI s podporou Ministerstva zdravotníctva. Za UNIZA organizačne zabezpečuje Centrum psychologickej podpory.

Plagát

S pozdravom

PhDr. Renáta Švarcová

vedúca oddelenia pre vzdelávanie
a koordinátor Centa prsychologickej podpory

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.