EPSO - cyklus výberových konaní pre študentov posledného ročníka vysokoškolského štúdia

Úrad EÚ pre výber a testovanie pracovníkov (EPSO) vypísal cyklus výberových konaní pre študentov posledného ročníka vysokých škôl na prácu v inštitúciách a agentúrach EÚ.

Viac informácií k uvedenej výzve EPSO nájdete v priloženej informácii. Študenti posledného ročníka vysokej školy sa môžu prihlásiť do výberového konania od 8. marca 2018 do 10. apríla 2018 do 12 hod. bruselského času. 

Informácie o požiadavkách, priebehu výberového konania a o tom, ako sa prihlásiť, študenti nájdu na domovskej stránke EPSO s referenciou EPSO/AD/356/18.

V tejto súvislosti by som Vás rád požiadal o informovanie študentov Vašej univerzity o vypísanom cykle výberových konaní EPSO na prácu v inštitúciách a agentúrach EÚ.

Leták

Oddelenie pre zahraničné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.