Visegrad Scholarship Program

Radi by sme Vás informovali o ponuke Vyšehradských štipendií (Visegrad Scholarship Program – VSP) pre magisterské, doktorandské a iné postgraduálne štúdium (študijný, alebo výskumný projekt po magisterskom štúdiu).

Štipendiá sú vo výške 2 300 eur/semester + 1 500 eur/semester pre hosťujúcu organizáciu. Dátum uzávierky zberu prihlášok je 15. 3. 2018.

VSP je určený pre študentov pochádzajúcich z krajín V4 (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovenská republika) na štúdium/výskum v dĺžke 1 až 4 semestre v inej krajine V4, v krajinách západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Macedónsko, Srbsko, Kosova), alebo v štátoch Východného partnerstva EÚ (Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina, Arménsko, Azerbajdžan).

Všetky potrebné informácie o VSP možno nájsť na našej webovej stránke.

Leták

Poster

S pozdravom,

Michal Pavlík
Public Relations Manager
Hviezdoslavovo nám. 9, 811 02 Bratislava | Slovakia
T: +421 259 203 813 M: +421 948 270 926
www.visegrad.fund

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.