Pozvánka na výberovú prednášku : Dopravní plánovaní chytrých měst

Pozývame Vás na výberovú prednášku prof. Ing. Ondřeja Přibyla, PhD. z ČVUT v Prahe Fakulta dopravná : Dopravní plánovaní chytrých měst.

Výberová prednáška sa bude konať 12. 12. 2017 od 11:00 – 13:00 v aule 5 (AF3A5). 

Pozvánka

 

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Katedra cestnej a mestskej dopravy

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.