Kickresume zadarmo pre všetkých študentov UNIZA. Zvyšujeme úspešnosť našich študentov na trhu práce.

Žilinská Univerzita nadviazala spoluprácu so spoločnosťou Kickresume. Táto spolupráca je súčasťou dlhodobého úsilia UNIZA zvyšovať konkurencieschopnosť svojich študentov a absolventov na trhu práce. 

Študenti UNIZA tak zadarmo získajú silný nástroj na tvorbu životopisu, motivačného listu a osobnej webstránky. Kickresume pomáha ľudom nájsť si prácu rýchlejšie a efektívnejšie.
Používa ho už viac ako 300 tisíc ľudí po celom svete a mnohým z nich sa aj vďaka nemu podarilo zamestnať v spoločnostiach ako sú Apple, SpaceX, CNN, či PayPal.

UNIZA a Kickresume chcú vylepšiť nepriaznivú štatistiku, podľa ktorej sa väčšine absolventov vysokých škôl nedarí nájsť si zamestnanie ani 6 mesiacov po úspešnom ukončení štúdia. Hlavným dôvodom pritom nie sú nedostatočné znalosti a skúsenosti absolventov, ale práve neschopnosť artikulovať svoje zručnosti v životopise. Spolupráca s Kickresume má študentom UNIZA pomôcť odprezentovať svoje schopnosti atraktívnym spôsobom a nájsť si tak zamestnanie rýchlejšie.

Kickresume poskytuje univerzitám svoj inak platený nástroj zadarmo. Je to súčasť ich iniciatívy Kickresume EDU, ktorou chce spoločnosť podporiť zamestnanosť mladých a pomôcť im začať úspešnú kariéru. 

Všetci študenti UNIZA sa môžu jednoducho prihlásiť pomocou svojich univerzitných emailov na stránke Kickresume EDU a začať používať Kickresume už dnes.

 

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.