Výberová prednáška europoslanca Ivana Štefana na tému Ekonomické aspekty EÚ

V piatok 6.októbra 2017 o 10 hod. v Aule 2 sa uskutoční výberová prednáška europoslanca Ivana Štefanca na tému Ekonomické aspekty EÚ. Ivan Štefanec od roku 2014 zastupuje občanov Slovenskej republiky v druhom najväčšom demokratickom parlamente sveta.

V Európskom parlamente je členom frakcie Európskej ľudovej strany, ktorá má 218 poslancov z celkových 751 a je tak najvplyvnejšou politickou silou. Pracuje vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, je členom Výboru pre rozpočet a členom v Delegácii pre vzťahy s krajinami južnej Ázie.

Pozvánka

Ste srdečne vítaní!

 

Katedra ekonomiky

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.