Čo je motivačné štipendium

Motivačné štipendium je jeden z nástrojov podpory študentov financovaný zo štátneho rozpočtu alebo vlastných zdrojov univerzity.

Je to finančná podpora pre študentov študujúcich študijné odbory žiadané na trhu práce (určuje ministerstvom školstva), tzv. odborové štipendium.

Je to finančná odmena za vynikajúce plnenie študijných povinností, tzv. prospechové štipendium.

Je to mimoriadna finančná odmena pri dosiahnutí vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, tzv. mimoriadne štipendium.

Je to mimoriadna finančná odmena pri dosiahnutí vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu, vývoja alebo umeleckej činnosti, tzv. mimoriadne štipendium.

Je to mimoriadna finančná odmena za vynikajúce výsledky v športovej činnosti a šírenie dobrého mena univerzity, tzv. mimoriadne štipendium.

Pre koho je určené

Študentom univerzity, ktorí dosahujú dobré študijné výsledky a  splnia podmienky pre daný typ štipendia (odborové, motivačné, mimoriadne).

Prospechové štipendium sa môže priznať najviac 10% študentom príslušnej vysokej školy  a do celkovej výšky dotácie pridelenej fakulte.

Poradovník pre priznanie prospechového štipendia sa zostaví na základe váženého priemeru za predchádzajúci rok štúdia a zohľadňuje sa tiež počet opakovaní skúšok.

Odborové štipendium sa priznáva najviac 50% študentov určeného študijného odboru a do celkovej výšky dotácie pridelenej fakulte.

Odborové štipendium je určené študentom študijných odborov vyžadovaných trhom práce a pre odvetvia s významným prínosom pri tvorbe HDP.

Aké sú podmienky jeho získania

O prospechové štipendium študent nežiada a má naň nárok len pri splnení stanovených kritérií.

Zoznam študentov, ktorí splnili kritéria a sú navrhnutí na priznanie prospechového kritéria je vopred zverejnený.

Študent, ktorému bolo prospechové, odborové alebo mimoriadne štipendium priznané, obdrží rozhodnutie.

Na koho sa obrátiť

Rektorát oddelenie pre vzdelávanie

Rektorát oddelenie pre vzdelávanie

PhDr. Renáta Švarcová

tel.: +421 41 513 5151

e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

doc. Ing. Katarína Valášková, PhD.

tel.: +421 41 513 3237

e-mail: katarina.valaskova@fpedas.uniza.sk

Mgr. Branislav Ftorek, PhD.

tel.: +421 41 513 4962

e-mail: branislav.ftorek@fstroj.uniza.sk

doc. Ing. Mariana Beňová, PhD.

tel.: +421 41 513 2119, 2057

e-mail: mariana.benova@uniza.sk

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.

tel.: +421 41 513 6273

e-mail: maria.kudelcikova@uniza.sk

Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.

tel.: +421 41 513 6602, 6754

e-mail: miroslava.vandlickova@fbi.uniza.sk

doc. Ing. Viliam Lendel, PhD.

tel.: +421 41 513 4054, 4470

e-mail: viliam.lendel@fri.uniza.sk

 

Mgr. Eva Augustínová, PhD.

tel.: +421 41 513 6300

e-mail: eva.augustinova@fhv.uniza.sk

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

Bc. Jana Závodská

tel.: +421 41 513 5040

e-mail: jana.zavodska@uniza.sk 

 

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Renáta Švarcová / +421 41 513 5151 / renata.svarcova@rekt.uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť