Grantová súťaž pre študentov UNIZA zapísaných v 1. ročníku akreditovaného študijného programu 2. stupňa (Ing./Mgr.) v dennej forme štúdia

Vyhlásenie grantovej súťaže UNIZA – Výzva č. 2/2021

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje dňa 9.8.2021 grantovú súťaž UNIZA – výzva č. 2/2021 na podávanie návrhov projektov študentmi UNIZA. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so Smernicou č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline.

Cieľom grantovej súťaže UNIZA je podpora vedecko-výskumnej činnosti študentov UNIZA.

Vyhlásenie grantovej súťaže UNIZA – výzva č.2/2019

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje dňa 24.5.2019 grantovú súťaž UNIZA – výzva č.2/2019 na podávanie návrhov projektov študentmi UNIZA. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so smernicou č.180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline.

Výsledky hodnotenia návrhov projektov grantovej súťaže UNIZA – výzva rektora č. 2/2019

Na základe výzvy rektora č. 2/2019 grantovej súťaže prebehlo hodnotenie grantov. Grantová rada UNIZA rozhodla o financovaní projektov nasledovne:

  • pokiaľ bolo priemerné hodnotenie projektov v rozmedzí od 3 do 5 bodov, tak sa projekty financujú v plnej požadovanej výške, avšak maximálne do výzvou stanovej výšky 1000 Eur,
  • projekty, ktorých priemerné bodové hodnotenie bolo v rozmedzí 2 body a menej ako 3 body, sa financujú do výšky 75 % požadovanej sumy, maximálne do 750 Eur,
  • projekty, ktoré dosiahli priemerné bodové hodnotenie menej ako 2 body nebudú finančne podporené.

Podrobné informácie a zmluvy o riešení projektu dostanú zodpovední riešitelia jednotlivých projektov.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Katarína Markusová / +421 41 513 5156 / katarina.markusova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.