Akademický senát

Predseda Akademického senátu

prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici
Strojnícka fakulta
tel.: +421 41 513 2550  
mob: +421 905 680 724 
e-mail: juraj.gerlici@fstroj.uniza.sk

Podpredseda Akademického senátu

prof. Dr. Ing. Martin Decký
Stavebná fakulta
tel.: +421 41 513 5907  
e-mail: martin.decky@fstav.uniza.sk

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Ing. Jozef Paľo, PhD.
zamestnanecká časť

doc. Dr. Ing. Margita Majerčáková
zamestnanecká časť

doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD.
zamestnanecká časť

Miriam Birtusová
študentská časť

Bc. Igor Dömény
študentská časť

Strojnícka fakulta

prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici
zamestnanecká časť

doc. Ing. Jozef  Bronček, PhD.
zamestnanecká časť

prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD.
zamestnanecká časť

Ing. Jaromír Klarák
študentská časť

Ing. Michal Herda
študentská časť

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

doc. Ing. Roman Jarina, PhD.
zamestnanecká časť

doc. Ing. Daniel Káčik, PhD.
zamestnanecká časť

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.
zamestnanecká časť

Ing. Martin Šinko
študentská časť

Ing. Tomáš Miždoš
študentská časť

Stavebná fakulta

prof. Dr. Ing. Martin Decký
zamestnanecká časť

Ing. Štefan Šedivý, PhD.
zamestnanecká časť

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.
zamestnanecká časť

Ing. Martina Margorínová
študentská časť

Ing. Miroslav Jančula
študentská časť

Fakulta riadenia a informatiky

Ing. Jozef Mičic
zamestnanecká časť

RNDr. Hynek Bachratý, PhD.
zamestnanecká časť

doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
zamestnanecká časť

Ing. Milan Straka
študentská časť

Ing. Patrik Ferenc
študentská časť

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.
zamestnanecká časť

doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD.
zamestnanecká časť

prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
zamestnanecká časť

Ing. Romana Erdélyiová
študentská časť

Ing. Martin Boroš
študentská časť

Fakulta humanitných vied

PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.
zamestnanecká časť

prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc.
zamestnanecká časť

Mgr. Eva Augustínová, PhD.
zamestnanecká časť

Bc. Miroslava Poláčková
študentská časť

Bc. Damián Michalco
študentská časť

Ostatné súčasti

doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.
zamestnanecká časť

Ing. Milan Tabak
zamestnanecká časť

Ing. Ján Stehlík
zamestnanecká časť

Kristína Hrivnáková
študentská časť

prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD.
zamestnanecká časť

Tajomník AS

Ing. Irena Kubinová

Člen Rady vysokých škôl SR

doc. Ing. Roman Jarina, PhD.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Irena Kubinová / +421 41 513 5138 / e-mail: irena.kubinova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.