List of university workplaces

University Library UNIZA

Library

PhDr. Alena Mičicová

tel.: +421 41 513 1450

e-mail: alena.micicova@uniza.sk

EDIS – Publishing House of UNIZA

Publishing house

Ing. Alena Michálková

tel.: +421 41 513 4900

e-mail: alena.michalkova@uniza.sk

eTwinning Slovakia

eTwinning

Ing. Katarína Hrbáňová, PhD.

tel.: +421 41 513 5070

e-mail: katarina.hrbanova@etwinning.sk

Poradenské a kariérne centrum UNIZA

PKC UNIZA

PhDr. Miroslava Bruncková, PhD.

tel.: +421 41 513 5073

e-mail: miroslava.brunckova@uniza.sk / pkc@uniza.sk

Person responsible for the content of the current subpage: Bc. Iveta Nociarová / tel.: +421 41 513 5116 / e-mail: iveta.nociarova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu