Vice-rector of science and research

University of Žilina

prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.

Vice-rector of science and research

tel.: +421 41 513 5140

e-mail: pavol.rafajdus@uniza.sk

Vice-deans for science and research of the faculties

Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications

prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.

Vice-dean for science and research

tel.: +421 41 513 3430

e-mail: jozef.gasparik@fpedas.uniza.sk

The Faculty of Mechanical Engineering

prof. Ing. Eva Tillová, PhD.

Vice-dean for science and research

tel.: +421 41 513 6007

e-mail: eva.tillova@fstroj.uniza.sk

Faculty of Electrical Engineering and Information Technology

doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.

Vice-dean for science and research

tel.: +421 41 513 2058

e-mail: peter.hockicko@fel.uniza.sk

The faculty of civil engineering

doc. Ing. Peter Koteš, PhD.

Vice-dean for science and research

tel.: +421 41 513 5663

e-mail: peter.kotes@fstav.uniza.sk

Faculty of Security Engineering

prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

Vice-dean for science and research

tel.: +421 41 513 6604

e-mail: tomas.lovecek@fbi.uniza.sk

Faculty of management science and informatics

doc. Ing. Michal Koháni, PhD.

Vice-dean for science and research

tel.: +421 41 513 4019

e-mail: michal.kohani@fri.uniza.sk

Faculty of Humanities

PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.

Vice-dean for science and research

tel.: +421 41 513 6404

e-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk

Who to contact

Ing. Janka Macurová

vedúca Oddelenia pre vedu a výskum

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre vedu a výskum

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5143

e-mail: janka.macurova@uniza.sk

Person responsible for the content of the current subpage: Ing. Janka Macurová / tel.: +421 41 513 5143 / e-mail: janka.macurova@uniza.sk

EN Menu

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Accept
Decline
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Accept
Decline