prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.

tel.: +421 41 513 6900

e-mail: gustav.kasanicky@usi.sk

prof. RNDr. Marián Janiga, CSc.

tel.: +421 52 449 9108

e-mail: marian.janiga@uniza.sk

prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.

tel.: +421 41 513 2500

e-mail: stefan.medvecky@fstroj.uniza.sk

Ing. Katarína Zábovská, PhD.

tel.: +421 41 513 7526

e-mail: katarina.zabovska@uniza.sk

USP (UVP) UNIZA secretary

tel.: +421 41 513 7525

Ing. Filip Pastorek, PhD.

tel.: +421 41 513 7604

e-mail: filip.pastorek@uniza.sk

prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc.

tel.: +421 41 513 2559

e-mail: ecm@fstroj.uniza.sk

Person responsible for the content of the current subpage: Bc. Iveta Nociarová / tel.: +421 41 513 5116 / e-mail: iveta.nociarova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu