Do you need advice?

Open Day

If you know the name of the faculty, you can contact an employee of the faculty. Otherwise, you can contact:

PhDr. Renáta Švarcová

UNIVERSITY OF ŽILINA

Department for Education

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5151

e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

Admission procedure

If you know the name of the faculty, you can contact an employee of the faculty. Otherwise, you can contact:

PhDr. Renáta Švarcová

UNIVERSITY OF ŽILINA

Department for Education

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5151

e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

Slovak language courses

Slovak language courses are provided by the Institute of Lifelong Learning of the University of Žilina

Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD.

UNIVERSITY OF ŽILINA

Institute of Lifelong Learning

ulica 1. mája 32, 010 26 Žilina

tel.: +421 41 513 5041, 6150

e-mail: lucia.hrebenarova@uniza.sk

Fees and tuition fees

If you know the name of the faculty, you can contact an employee of the faculty. Otherwise, you can contact:

Bc. Jana Závodská

UNIVERSITY OF ŽILINA

Department for Education

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5040

e-mail: jana.zavodska@uniza.sk

Person responsible for the content of the current subpage: PhDr. Renáta Švarcová / tel.: +421 41 513 5151 / e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

EN Menu

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Accept
Decline
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Accept
Decline