List of partners

Prezídium HaZZ

Odbory krízového riadenia v rámci ústredných orgánov štátnej správy

Person responsible for the content of the current subpage: Ing. Jarmila Červená / +421 41 513 5153 / jarmila.cervena@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu