UNIZA internal quality assurance system

Under Construction

Our website in English version is currently under construction

The quality of higher education is an indicator of the level and success of a university. The quality of higher education at UNIZA is governed by the internal system of quality assurance of education (hereinafter VSK), which was created in accordance with the requirements of Act No. 131/2002 Coll. on Higher Education Institutions and on Amendments to Certain Acts and Act No. 269/2018 Coll. on Quality Assurance in Higher Education and on amendment of Act No. 343/2015 Coll. on Public Procurement and on amendment of certain acts, as amended, respecting the standards of the Slovak Accreditation Agency for Higher Education and the UNIZA Long-Term Plan for 2021-2027.

Person responsible for the content of the current subpage: Ing. Eva Kocová / +421 41 513 5153 / eva.kocova@uniza.sk

© 2021 / 01.07.2021 / Vnútorný systém kvality UNIZA / Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Accept
Decline
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Accept
Decline