List of dedicated facilities

Catering Facility UNIZA

Catering

Anna Ďatková

tel.: +421 41 513 1430

mob.: +421 905 476 582

e-mail: anna.datkova@uniza.sk

Accommodation Facility Veľký Diel

Accommodation VD

Ing. Štefánia Kadorová

tel.: +421 41 513 1470

e-mail: kadorova@dorm.uniza.sk

Accommodation Facility Hliny V

Accommodation Hliny

Ing. Miroslav Stromček

tel.: +421 41 513 1477

e-mail: miroslav.stromcek@uniza.sk

Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite

Paľova búda – Univerzitná 2, Žilina

Zdenko Mezovský – kaplán

tel.: +421 41 513 1758

mob.: +421 903 556 675

e-mail: zdenko.mezovsky@gmail.com

Person responsible for the content of the current subpage: Bc. Iveta Nociarová / tel.: +421 41 513 5116 / e-mail: iveta.nociarova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu