News

Pozvánka - Zelená inovačná a podnikateľská letná škola v Bratislave sa blíži

18 June 2018

Zelená inovačná a podnikateľská letná škola sa uskutoční 25. až 28. júna 2018 v Bratislave. Počas po...

Pozvánka - informačný seminár PRÍPRAVA PROJEKTOV pre H2020 TWINNING

14 June 2018

CETRA - Ústav dopravy Žilinskej univerzity v Žiline Vás pozýva na informačný seminár venovaný prípra...

APVV – Vyhlásenie novej výzvy Slovensko-Srbsko 2018

13 June 2018

APVV vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podpor...

News for students

Pozvánka – predstavenie štipendijného programu CEEPUS

17 May 2018

ZOZNÁMTE SA: CEEPUS CHCETE STRÁVIŤ ZIMNÝ SEMESTER 2018/19 SO ŠTIPENDIOM V ZAHRANIČÍ? EŠTE SA TO DÁ!...

Pozvánka na prednášku: Informatika na zemi, vo vesmíre a v roboautách.

14 May 2018

Pozývame Vás do IT čajovne na veľmi zaujímajú prednášku s názvom: Informatika na zemi, vo vesmíre a...

Pozvánka na tri Erasmus+ prednášky pána Yrd. Doc. Dr. Turan Özgür GÜNGÖR z Turecka

26 April 2018

KAJ FHV UNIZA Vás všetkých pozýva na tri Erasmus+ prednášky pána Yrd. Doc. Dr. Turan Özgür GÜNGÖR z...

0
Number of students
0
Number of graduates
0
Average pay
© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu