Rector's Collegium

Rector

Rector

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
tel.: +421 41 513 5101
e-mail: rektor@uniza.sk

1st Vice-rector and Vice-rector for Education

1st Vice-rector and Vice-rector for Education

prof. Ing. Anna Križanová, CSc.
tel.: +421 41 513 5150
e-mail: anna.krizanova@uniza.sk

Vice-rector for Science and Research

Vice-rector for Science and Research

prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.
tel.: +421 41 513 5140 
e-mail: pavol.rafajdus@uniza.sk

Vice-rector for Development

Vice-rector for Development

prof. Ing. Andrej Czán, PhD.
tel.: +421 41 513 5120
e-mail: andrej.czan@uniza.sk

Vice-rector for Information Systems

Vice-rector for Information Systems

doc. Ing. Michal Koháni, PhD.
tel.: +421 41 513 5135
e-mail: michal.kohani@uniza.sk

Vice-rector for International Relations and Marketing

Vice-rector for International Relations and Marketing

prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., EMBA
tel.: +421 41 513 5130 
e-mail: jozef.ristvej@uniza.sk

Bursar

Bursar

Ing. Jana Gjašiková
tel.: +421 41 513 5106
e-mail: jana.gjasikova@uniza.sk

Chairman of the Academic Senate

Chairman of the Academic Senate

prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD.
tel.: +421 41 513 7600
mob.: +421 918 636 126
e-mail: branislav.hadzima@uniza.sk

Dean of the Faculty of Mechanical Engineering

Dean of the Faculty of Mechanical Engineering

prof. Dr. Ing. Milan Sága
tel.: +421 41 513 2501
e-mail: milan.saga@fstroj.uniza.sk

Dean of the Faculty of Civil Engineering

Dean of the Faculty of Civil Engineering

prof. Ing. Marián Drusa, PhD.
tel.: +421 41 513 5500
e-mail: marian.drusa@fstav.uniza.sk

Dean of the Faculty of Security Engineering

Dean of the Faculty of Security Engineering

doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.
tel.: +421 41 513 6600
e-mail: eva.sventekova@fbi.uniza.sk

Dean of the Faculty of Management Science and Informatics

Dean of the Faculty of Management Science and Informatics

prof. Ing. Emil Kršák, PhD.
tel.: +421 41 513 4050
e-mail: emil.krsak@fri.uniza.sk

Dean of the Faculty of Humanities

Dean of the Faculty of Humanities

doc. PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.
tel.: +421 41 513 6100
e-mail: slavka.pitonakova@fhv.uniza.sk

Person responsible for the content of the current subpage: Ing. Irena Kubinová / +421 41 513 5138 / e-mail: irena.kubinova@uniza.sk

© 2023 University of Žilina

EN Menu

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Accept
Decline
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Accept
Decline