Scientific board

Person responsible for the content of the current subpage: Terézia Soviarová / +421 41 513 5101 / tereza.soviarova@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu