Editorial and Publishing Board

Editorial Board – Chairman

prof. Ing. Anna Križanová, CSc.

Editorial Board – members

prof. RNDr. Peter Bury, CSc.

prof. Ing. Milan Dado, PhD.

prof. Dr. Ing. Martin Decký

prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc.

prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.

doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.

prof. Ing. Karel Kovářík, CSc.

prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD.

prof. Dr. Ing. Ivan Kuric

doc. Ing. Marek Kvet, PhD.

prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.

prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.

doc. PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.

Ing. Alena Michálková

prof. Ing. Andrej Novák, PhD.

prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.

prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.

prof. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.

prof. Dr. Ing. Milan Sága

prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.

prof. Mgr. Jakub Soviar, PhD.

doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.

Secretary

Ing. Katarína Markusová

Publishing Board – Chairman

prof. Ing. Anna Križanová, CSc.

Publishing Board – members

doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD.

prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.

doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.

doc. Ing. Viliam Lendel, PhD.

Ing. Alena Michálková

Mgr. Jakub Švec, PhD.

doc. Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.

Secretary

Ing. Katarína Markusová

Person responsible for the content of the current subpage: Ing. Katarína Markusová / +421 41 513 5156 / katarina.markusova@rekt.uniza.sk

EN Menu

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Accept
Decline
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Accept
Decline