Svetové multidisciplinárne sympózium stavebného inžinierstva, architektúry a urbanizmu 2023 / World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2023 - WMCAUS

Category
SvF
Date
2023-09-04 00:00 - 2023-09-08 20:00

Dátum konania: 04. - 08. 09. 2023
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Praha (CZ)
Odborní garanti: Prof. Dr. Işık Yilmaz, Cumhuriyet University, Faculty of Engineering, Sivas - Turkey / Prof. Dr. Marian Marschalko, Technical University of Ostrava, Ostrava - Czech Republic / prof. Ing. Marián Drusa, PhD., University of Žilina, Faculty of Civil Engineering, Žilina - Slovakia  
Kontakt:
 +421 41 513 5500 / prof. Ing. Marián Drusa, PhD., KGT SvF UNIZA
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Stručný popis: Hlavným poslaním „Svetového multidisciplinárneho sympózia stavebného inžinierstva, architektúry a urbanizmu“ je prispieť k multidisciplinárnemu výskumu, ktorý sa týka stavebného inžinierstva, architektúry a urbanizmu. Sympózium je fórom pre odborníkov z týchto oblastí, kde sa prezentujú najnovšie poznatky a technológie, ktoré prispieva k výmene skúseností a vedomostí a rozvoju budúcej spolupráce.

The main mission of "World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS" is to lead to contribute in multidisciplinary studies related with Civil Engineering, Architecture, City and Urban Planning and to improve interactions between people within these fields. As another mission it will provide a forum for this diverse range of studies which report very latest results and document emerging understanding of the related systems and our place in it.

 
 

All Dates

  • From 2023-09-04 00:00 to 2023-09-08 20:00

Powered by iCagenda

EN Menu

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Accept
Decline
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Accept
Decline