Svetové multidisciplinárne sympózium vied o Zemi 2023 / World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 2023 – WMESS

Category
SvF
Date
2023-08-28 00:00 - 2023-09-01 20:00

Dátum konania: 28. 08. - 01. 09. 2023
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Praha (CZ)
Odborní garanti: Prof. Dr. Işık Yilmaz, Cumhuriyet University, Faculty of Engineering, Sivas - Turkey / Prof. Dr. Marian Marschalko, Technical University of Ostrava, Ostrava - Czech Republic / prof. Ing. Marián Drusa, PhD., University of Žilina, Faculty of Civil Engineering, Žilina - Slovakia  
Kontakt:
 +421 41 513 5500 / prof. Ing. Marián Drusa, PhD., KGT SvF UNIZA
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Stručný popis: Hlavným poslaním „Svetového multidisciplinárneho sympózia vied o Zemi - WMESS“ je prispieť k multidisciplinárnemu výskumu, ktorý sa týka atmosféry, biosféry, hydrosféry, litosféry a pedosféry Zeme a vzájomnej interakcie človeka s týmito sférami. Sympózium je zároveň fórom, kde sa prezentujú najnovšie výsledky výskumu z rôznych oblastí vied o Zemi, ktoré zdôrazňujú potrebu pochopenia systému Zeme a nášho miesta v ňom.

The main mission of the "World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS" is to lead to contribute in multidisciplinary studies related with atmosphere, biosphere, hydrosphere, lithosphere and pedosphere of the Earth and interaction of the human with them. As another mission it will provide a forum for this diverse range of studies which report very latest results and document emerging understanding of the Earth's system and our place in it.

 
 

All Dates

  • From 2023-08-28 00:00 to 2023-09-01 20:00

Powered by iCagenda

© 2023 University of Žilina

EN Menu

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Accept
Decline
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Accept
Decline