Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí / Crisis Situations Solution in Specific Environment

Category
FBI
Date
2023-05-17 15:34 - 2023-05-18 20:00

Dátum konania: 17. - 18. 5. 2023
Druh akcie: Konferencia
Miesto konania: Žilina (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Jozef Ristvej PhD., EMBA, FBI UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 6731 / dMgr. Valéria Moricová, PhD., KKM FBI UNIZA
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Web stránka podujatia: https://www.fbi.uniza.sk/stranka/konferencia-2023
Stručný popis: Cieľom konferencie RKS je prezentácia nových trendov, postupov prevencie, skúseností a dobrej praxe, aktuálnych poznatkov získaných z vedeckovýskumnej činnosti a praktických skúseností z riešenia krízových situácií v podnikoch a vo verejnej správe, ako aj aktuálnych otázok v súvislosti so súčasnou bezpečnostnou situáciou.

Goal of the conference is to present new trends, prevention procedures, good practice and current knowledge gained from scientific research activities and practical experience in dealing with crisis phenomena, both in public administration and business entities.

 
 

All Dates

  • From 2023-05-17 15:34 to 2023-05-18 20:00

Powered by iCagenda

© 2023 University of Žilina

EN Menu

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Accept
Decline
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Accept
Decline