Semináre Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky / Seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics

Category
FPEDAS
Date
2021-11-22 00:00

Dátum konania: 18. 10. 2021
Druh akcie: Seminár
Miesto konania: miestnosť AA 109 UNIZA (SR)
Odborní garanti: Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI FPEDAS UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 3250 / +421 908 780 218 / Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI FPEDAS UNIZA 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Web stránka podujatia: https://kmat.uniza.sk/sk/
Stručný popis: Cieľom seminárov Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky je prezentovať a popularizovať aktuálne vedecké výsledky hlavne z oblasti aplikácií metód operačnej analýzy a kvantitatívnych metód v aktuálnych dopravných a ekonomických problémoch s využitím vhodných softvérových produktov.

The aim of the seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics is to present and popularize current scientific results mainly in the field of applications of operational analysis and quantitative methods in current transport and economic problems using appropriate software products.

 
 

All Dates

  • 2021-11-22 00:00

Powered by iCagenda

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu