Výmena odborných poznatkov a skúseností z oblasti energetických systémov - VOPES

Category
SjF
Date
2019-10-02 08:00 - 2019-10-03 20:00

Miesto konania: Hotel KLAR, Liptovský Mikuláš (SR)
Odborní garanti: 
Kontakt: +421 41 513 2863 / doc. Ing. Radovan Nosek, PhD., Katedra energetickej techniky SjF UNIZA
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Stručný popis: Hlavným cieľom seminára je zvyšovanie uplatniteľnosti absolventov na trhu práce, zvýšovania odbornosti a praktických skúseností absolventov. Toto podujatie je zamerané na vzájomnú výmenu vedomostí a skúseností medzi univerzitami a priemyselnými podnikmi.
Odborný seminár je organizovaný v rámci projektu: „Výmena odborných poznatkov a skúsenosti z oblastí energetických systémov“ 304011D102, realizovaného s finančným prispením Európskej únie a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Spoločne bez hraníc.

 
 

All Dates

  • From 2019-10-02 08:00 to 2019-10-03 20:00

Powered by iCagenda

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu