POSTPOINT2019

Category
FPEDAS
Date
2019-10-21 08:00 - 2019-10-22 20:00

Miesto konania: UNIZA v Žiline (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD., KS FPEDAS / Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., KS FPEDAS
Kontakt: +421 911 170 970 / doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD., KS FPEDAS 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web stránka podujatia: http://www.postpoint.sk  
Stručný popis: Medzinárodné stretnutie zástupcov poštových správ, pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít je zamerané na rozšírenie medzinárodnej spolupráce, európsku integráciu a hľadanie spoločných ciest zvyšovania kvality riadenia poštových operátorov a logistike.

The international meeting of postal administration representatives, university educators and researchers is aimed toward international cooperation de v elopment, European integration and searching common ways for increasing the quality of management postal sector and logistics.

 
 

All Dates

  • From 2019-10-21 08:00 to 2019-10-22 20:00
 

Powered by iCagenda

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu