Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 2019 / Globalization and its socio-economic consequences 2019

Category
FPEDAS
Date
2019-10-08 08:00 - 2019-10-11 20:00

Miesto konania: Rajecké Teplice (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD., KE, FPEDAS, UNIZA
Kontakt: +421 41 513 3201 / KE, FPEDAS, UNIZA
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web stránka podujatia: https://ke.uniza.sk/en/conference 
Stručný popis: Medzinárodná vedecká konferencia je tematicky zameraná na proces globalizácie a jej vplyv na ekonomický, sociálny a kultúrny život ľudskej spoločnosti. Cieľom konferencie je spolupráca s domácimi a zahraničnými vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami pri prezentácii a transfere najnovších poznatkov v predmetnej oblasti. Za šestnásť rokov existencie si konferencia získala vynikajúce renomé, čoho dôkazom je účasť významných slovenských a zahraničných odborníkov.

The international scientific conference is thematically focused on the process of globalization and its impact on economic, social and cultural life of human society. Its main aim is the cooperation with domestic and foreign educational and scientific-research institutions to present and transfer newest knowledge in the relevant field. The conference has gained an excellent renown through sixteen years of its existence and that is the reason why outstanding Slovak and foreign experts in their fields take part in it.

 
 

All Dates

  • From 2019-10-08 08:00 to 2019-10-11 20:00
 

Powered by iCagenda

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu