Dopravná infraštruktúra v mestách / Transport Infrastructure in Cities

Category
SvF
Date
2019-10-02 08:00 - 2019-10-03 20:00

Miesto konania: UNIZA v Žiline (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Ján Čelko, CSc., Katedra cestného staviteľstva SvF UNIZA
Kontakt: +421 41 513 5901 / Bc. Marta Kliková Katedra cestného staviteľstva SvF UNIZA  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web stránka podujatia: http://svf.uniza.sk/kcs/dim
Stručný popis: Konferencie bude zameraná na riešenie otázok udržateľného rozvoja statickej a dynamickej dopravy v mestách a mestských aglomeráciách. Hlavnými okruhmi budú riešenie dopravnej infraštruktúry mestských komunikačných systémov, ich kapacita, možnosti modelovania a simulácie výhľadových vzťahov, inteligentné mestá, e-mobilita, ochrana životného prostredia v mestách, zvyšovania podielu hromadnej dopravy.

The conference will be oriented to the solution of the sustainable development of static and dynamic transport in cities and urban agglomeration. The topics will the solution of the transport infrastructure of urban network systems; their capacity; possibilities of modelling and simulation the forecast relations; smart cities; e-mobility; urban environmental protection facilities; increasing of public transport ratio.

 
 

All Dates

  • From 2019-10-02 08:00 to 2019-10-03 20:00
 

Powered by iCagenda

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu