Жилінський університет в Жиліні

Сучасний університет з понад 65-річною історією

Університет з унікальним сучасним кампусом

Нині навчається більш ніж 7 728 студентів

Другий за величиною роботодавець у регіоні

За професійним профілем є винятковим у Словаччині

Профіль UNIZA

Жилінський університет в Жиліні (UNIZA) вже шістдесят п’ять років є одним із провідних навчальних та науково-дослідних установ Словаччини. Зі своїми багатими традиціями він займає вагоме місце серед словацьких університетів не лише за кількістю студентів, пропозицією цікавих та якісних навчальних програм, але насамперед завдяки вагомій науково-дослідній і закордонній діяльності. Нинішній університет орієнтований вже не лише на транспорт і сполучення.

Історія UNIZA

Жилінський університет в Жиліні був заснований 1 вересня 1953 року шляхом відокремлення від Чеського технічного університету в Празі як Університет залізниць. Новостворений вищий навчальний заклад мав 5 факультетів: транспортний, будівельний, машинобудівний, електротехнічний та військовий. У результаті перейменування Університету залізниць у 1959 році в Празі створено Університет транспорту, який 6 вересня 1960 року був перенесений з Праги до Жиліни.
_obrazok_37.jpg

Мета, місія та бачення UNIZA

Головною стратегічною метою Жилінського університету в Жиліні є його становлення як сучасної освітньої й науково-дослідної установи та подальший розвиток, заснований на традиціях і творчому сприйнятті наукової, освітньої, культурної та гуманізуючої місії, з високим престижем і провідним місцем серед словацьких університетів та в ширшому європейському просторі, зі здатністю заздалегідь і адекватно реагувати на швидко мінливе реальне середовище, користуючись своїм інноваційним потенціалом у розвитку регіону, Словаччини та Європейського Союзу.

Якість UNIZA

Якість вищої освіти є показником рівня та успішності університету.

Якість вищої освіти є показником рівня та успішності університету. Якість вищої освіти в UNIZA регулюється внутрішньою системою забезпечення якості освіти (далі ВСЯО), що була створена відповідно до вимог поправки (Закон № 455/2012 Зб. з.) до Закону № 131/2002 Зб. з. про університети та про внесення змін до деяких законів (Закон про вищу освіту), дотримуючись галузей, визначених ESG (Норми та директиви щодо забезпечення якості вищої освіти в європейському просторі).

Magna Charta Universitatum

mchue.png

З нагоди 900-річчя заснування Болонського університету – найстарішого навчального закладу в світі – 18 вересня 1988 р. ректори 430 університетів на площі Piazza Maggiore урочисто підписали Велику хартію університетів (Magna Charter Universitatum). У ній проголошено та легалізовано пріоритетну місію університетів щодо розвитку освіти, науки та культури; сформульовано загальні принципи, єдину структуру навчального процесу, критерії якості викладання та інших видів діяльності з метою взаємного визнання дипломів. Необхідність узгодження зазначених аспектів обумовлена визначальним впливом якості освітнього процесу на рівень життя суспільства в третьому тисячолітті. Згідно з Великою хартією, університети повинні функціонувати в автономному середовищі, що гарантує їх авторитетність. Відомо, що державні навчальні заклади фінансуються недостатньо. Співпраця з промисловими партнерами на сьогоднішній день є ще однією невід’ємною складовою діяльності університетів. Однак підприємництво повинно залишатися засобом, а не пріоритетною метою. Університети не повинні бути підконтрольними безпосередній клієнтурі чи вимогам ззовні, у тому числі неадекватним уявленням студентів. Інакше вони не виконували б свого основного завдання – творити та розповсюджувати сучасні знання. Проте існують університети, що зазнають великого політичного та державного тиску з надмірним урядовим контролем. Саме тому було створено Наглядову раду (Observatory) Великої хартії університетів. Вона здійснює моніторинг за застосування принципів Болонської декларації в умовах нинішньої глобалізованої ринкової економіки. Із 40 претендентів у 2005 році до Болонії було запрошено представників 25 навчальних закладів. Серед них був і Жилінський університет. У п’ятницю 16 вересня 2005 року перед академічним сенатом в історичній аудиторії Санта Лючія в присутності членів президії, колегії та ректора Болонського університету проф. П’єра Уґо Кальцоларі відбулася урочиста церемонія, під час якої ректор Жилінського університету проф. Інж. Ян Буйняк, к.н. (prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.) підписав відповідні документи.

Особа, відповідальна за вміст поточної підсторінки: Ing. Jarmila Červená / +421 41 513 5153 / jarmila.cervena@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.