Що таке центр (передового досвіду) UNIZA

Під поняттям «центр передового досвіду» розуміють організацію з досліджень та розробок, яка бере участь у міжнародній науково-технічній співпраці з доданою вартістю для Європейського наукового простору.

Результати досліджень та розробок центру передового досвіду призначені для впровадження у економічну та суспільну практику Словацької Республіки та віддзеркалюються в освіті нових науково-дослідних працівників.

В UNIZA наразі 8 центрів передового досвіду; 4 центри компетентності; 3 центри Словацького агентства з досліджень та розробок (APVV): SUSP – Підтримка співпраці університетів та Словацької академії наук з підприємницьким середовищем; Університетський науковий парк та Науково-дослідний центр Жилінського університету в Жиліні.

Перелік центрів передового досвіду UNIZA

CELD

Центр передового досвіду з питань повітряного транспорту

Повітряний транспорт.

CEDS

Центр передового досвіду з питань транспортного будівництва

Підтримка досліджень та розробок у CEDS

Інженерія та транспортне будівництво.

CEVESMK

Центр передового досвіду із силових електронних систем та матеріалів для їхніх компонентів

CEVESMK II

Електротехніка.

prof. Ing. Andrej Novák, PhD.

tel.: +421 41 513 3463

e-mail: andrej.novak@fpedas.uniza.sk

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

tel.: +421 41 513 5904, 5140

e-mail: jan.celko@fstav.uniza.sk

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.

tel.: +421 41 513 2050

e-mail: pavol.spanik@fel.uniza.sk

CEIVZS

Центр передового досвіду з інформаційних наук та заснованих на знаннях систем

Інформатика.

CEIDS

Центр передового досвіду з питань систем та послуг інтелектуального транспорту

CEIDS II

Інтелектуальні транспортні системи.

CEVOSKD

Пам’ять Словаччини – Національний центр передового досвіду з дослідження, охорони та відкриття доступу до культурної та наукової спадщини

Гуманітарні науки.

doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.

tel.: +421 41 513 9400, 4181

e-mail: michal.zabovsky@uvp.uniza.sk

prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.

tel.: +421 41 513 4179, 5135

e-mail: karol.matiasko@fri.uniza.sk

Mgr. Eva Augustínová, PhD.

tel.: +421 41 513 6300

e-mail: eva.augustinova@fhv.uniza.sk

Центр трансляційної медицини

Біомедична інженерія.

Створення нового діагностичного алгоритму для певних онкологічних захворювань

Біомедична інженерія.

prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.

tel.: +421 41 513 4179, 5135

e-mail: karol.matiasko@fri.uniza.sk

prof. Ing. Milan Dado, PhD.

tel.: +421 41 513 2212

e-mail: milan.dado@uniza.sk

Перелік центрів компетентності

Центр компетентності зі заснованих на знаннях технологій інновації виробничих систем у промисловості та послугах

Машинобудування.

Центр компетентності з питань промислових досліджень та розробок у сфері легких металів та композитів

Машинобудування.

Брокерський центр повітряного транспорту з питань трансферу технологій та знань у транспорт та транспортну інфраструктуру

Транспортні послуги.

prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.

tel.: +421 41 513 2500

e-mail: stefan.medvecky@fstroj.uniza.sk

prof. Ing. Eva Tillová, PhD.

tel.: +421 41 513 6007

e-mail: eva.tillova@fstroj.uniza.sk

prof. Ing. Andrej Novák, PhD.

tel.: +421 41 513 3463

e-mail: andrej.novak@fpedas.uniza.sk

Ing. Katarína Kanderová

tel.: +421 41 513 3462

e-mail: katarina.kanderova@fpedas.uniza.sk

Центр компетентності з питань досліджень та розробок у сфері діагностики та лікування онкологічних захворювань

Біомедична інженерія.

prof. Ing. Ján Michalík, PhD.

tel.: +421 41 513 5063

e-mail: jan.michalik@fel.uniza.sk

Ing. Martin Čapka, PhD.

Словацьке агентство з досліджень та розробок (APVV): SUSP – Підтримка співпраці університетів та Словацької академії наук з підприємницьким середовищем

Центр співпраці з питань досліджень та розробок трансмісій та їхніх компонентів

Машинобудування.

Центр прикладних досліджень Факультету будівництва

Будівництво.

Центр компонентів транспортної техніки

Машинобудування.

prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.

tel.: +421 41 513 2500

e-mail: stefan.medvecky@fstroj.uniza.sk

prof. Ing. Josef Vičan, PhD.

tel.: +421 41 513 5500, 5652

e-mail: josef.vican@fstav.uniza.sk

prof. Ing. Ľuboš Kučera, PhD.

tel.: +421 41 513 2920

e-mail: lubos.kucera@fstroj.uniza.sk

doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.

tel.: +421 41 513 9400, 4181

e-mail: michal.zabovsky@uvp.uniza.sk

prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD.

tel.: +421 41 513 7600

e-mail: branislav.hadzima@rc.uniza.sk

Особа, відповідальна за вміст поточної підсторінки: Meno Priezvisko / tel.: +421 41 513 XXXX / e-mail: meno.priezvisko@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.