J. A. Komenský

«Будь з приємним та милим обличчям,
доброзичливими та ввічливими манерами, 
привітними та правдивими вустами, 
гарячим та щирим серцем.»

Етичний кодекс Жилінського університету в Жиліні

… Етичний кодекс університету виражає основні моральні та етичні вимоги до академічної спільноти та інших працівників університету відповідно до Конституції Словацької Республіки, Закону №131/2002 Зб. з. про вищі навчальні заклади у чинній редакції, Статуту університету та інших постанов …

Етичний кодекс працівників Вищих навчальних закладів

Ми, працівники вищих навчальних закладів Словацької Республіки, прагнучи посилити репутацію цих провідних освітніх, науково-дослідних та мистецьких установ, які надають вищу освіту бакалаврського, інженерського/магістерського, докторського та докторантського рівня для суспільної та господарської практики, зобов’язуємося, що у своїй діяльності будемо дотримуватися встановлених цим етичним кодексом засад.

Особа, відповідальна за вміст поточної підсторінки: Ing. Veronika Kunová / +421 41 513 5115 / veronika.kunova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.