Відділ з питань науки та досліджень

Діяльність відділу

Головним завданням є координація науково-дослідної діяльності та забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних та науково-дослідних працівників.

Організаційна структура UNIZA

Відділ з питань науки та досліджень підпорядковується проректору з науково-дослідної роботи.

Організаційна структура відділу

У відділі працюють 3 працівники та завідувач відділу.

Які послуги пропонує

Підтримка науково-дослідної діяльності

Моніторинг актуальних запрошень до подання проєктних пропозицій, їхня імплементація в UNIZA, співпраця з факультетами та науково-дослідними структурними підрозділами, забезпечення документування.

Ведення обліку вирішених науково-дослідних проєктів, фінансове забезпечення, моніторинг динаміки показників ефективності, опрацювання звітності та результатів аналітичної діяльності.

Координація та співпраця

Статистичні дослідження, представлення до нагородження за науково-дослідну діяльність, презентація результатів досліджень, організація загальноуніверситетських заходів.

Трансфер технологій

Консультативна та виконавча діяльність у сфері промислово-правової охорони інтелектуальної власності.

Підвищення кваліфікації

Консультативна діяльність, діловодство щодо присвоєння і затвердження вчених звань та присудження наукових ступенів.

Почесні докторати

Комплексне діловодство почесних докторатів, запрошених та заслужених професорів.

Докторантське навчання

Консультативна та виконавча діяльність у сфері докторантського навчання на рівні університету.

До кого звертатися

Науково-дослідна діяльність

Mgr. Katarína Poláčková

ЖИЛІНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ В ЖИЛІНІ

Відділ з питань науки та досліджень

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5141

e-mail: katarina.polackova@uniza.sk

Ing. Petra Grajcaríková

tel.: +421 41 513 5142

e-mail: petra.grajcarikova@uniza.sk

Підвищення кваліфікації

Ing. Janka Macurová

ЖИЛІНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ В ЖИЛІНІ

Відділ з питань науки та досліджень

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5143

e-mail: janka.macurova@uniza.sk

Ing. Mária Kuzmová

tel.: +421 41 513 5144

e-mail: maria.kuzmova@uniza.sk

Трансфер технологій

Ing. Janka Macurová

ЖИЛІНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ В ЖИЛІНІ

Відділ з питань науки та досліджень

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5143

e-mail: janka.macurova@uniza.sk

Ing. Andrea Čorejová, PhD.

tel.: +421 908 277 599

e-mail: andrea.corejova@uniza.sk

Особа, відповідальна за вміст поточної підсторінки: Ing. Janka Macurová / tel.: +421 41 513 5143 / e-mail: janka.macurova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.