Науковий профіль університету

Профіль

транспорт (автомобільний, залізничний, водний, повітряний), транспортні та поштові послуги, транспортні шляхи, будування транспортної інфраструктури та наземних споруд, електротехніка, телекомунікації, інформатика, інформаційно-комунікаційні технології, менеджмент та маркетинг, машинобудування, матеріали та технології, робототехніка, проєктування машин та обладнання, енергетика, будівництво, кризовий менеджмент та управління безпекою, цивільна безпека, пожежна охорона, судова інженерія, прикладна математика, викладання загальноосвітніх предметів, бібліотечно-інформаційна наука, соціальна педагогіка, високогірська біологія.

Наукове та фахове спрямування

Факультет експлуатації, економіки транспорту та сполучень

 • транспортна, поштова і телекомунікаційна політика, визначення суспільно оптимальної продуктивності систем транспорту та сполучень, включно з оцінкою ефективності транспорту, пошти і телекомунікацій, прогнозування та моделювання інтелектуальних транспортних систем, вимірювання зовнішніх ефектів транспорту та їх інтерналізація,
 • гармонізація та інтеграція законодавства і систем управління транспортом та сполученнями Словацької Республіки в межах європейського простору, стале зростання транспортної системи за збереження прийнятного рівня мобільності із застосуванням інтермодальності,
 • економічне та фінансове управління транспортними, поштовими та телекомунікаційними підприємствами зі спрямуванням на залізничний, автомобільний, повітряний і водний транспорт, на поштові та телекомунікаційні послуги, ефективні методи їх діагностики та відновлення,
 • моделювання систем пасажирського транспорту, ідентифікація проблемних зон, підвищення конкурентоспроможності та якості громадського транспорту, створення інтегрованих транспортних систем,
 • моделювання логістичних систем, методи ідентифікації та аналізу витрат у логістичному ланцюжку, модель розподілу перевезень на транспорті з урахуванням можливостей інфраструктури, системи обігу в логістичних хабах, а також у терміналах морських портів та річкових терміналах, трансформація річкових портів у мультимодальні транспортно-логістичні центри,
 • інноваційні транспортні технології, діагностика транспортних засобів та контроль за розміщенням і кріпленням вантажів у транспортних засобах, взаємозв’язок між конструкцією транспортних засобів та інтенсивністю виникнення відмов, ремонтопридатністю та строком експлуатації, дослідження зовнішнього та внутрішнього впливу на людський фактор у контексті взаємодії людина-машина-середовище у системах транспорту і логістики,
 • радіолокаційна навігація та радіокомунікація в управлінні літаком, судном та річковим флотом, довідкова геодезична система в авіації,
 • оптимізація та раціоналізація послуг, що надаються на міжнародному транспортному ринку, за підтримки інформаційних систем та інструментів симуляції,
 • оптимізація дистрибуційних технологічних процесів та мереж, вимірювання якості наданих послуг із застосуванням автоматичної ідентифікації (RFID), використання та моніторинг технологій автоматичної ідентифікації, створення баз даних інструкцій з поштових відправлень,
 • економіка, менеджмент, маркетинг, контролінг, впровадження методів прийняття інвестиційних рішень, оцінка та прогнозування економічної ситуації підприємств, регіональна економіка.

Машинобудівний факультет

 • сучасні технології підтримки та розвитку інноваційно-конструкторських процесів, що засновані на числовому аналізі, оптимізації та технологіях реверс-інжинірингу і швидкого прототипування,
 • передові матеріали, на зразок біо-, нано-, легких чи ультралегких сплавів і композитних матеріалів, зі спрямуванням на прогнозування їхніх корисних властивостей (гігациклова втома, реологія та корозія, захист від корозії), сучасні методики збільшення корисних властивостей матеріалів,
 • альтернативні джерела енергії з використанням нових прогресивних теплових циклів, спрямовані передусім на «низьковуглецеві» рішення,
 • тренди у розробці компонентів транспортних засобів, спрямовані передусім на електромобілі та компоненти сучасних рейкових транспортних засобів (наприклад, гальмівні системи),
 • розвиток прогресивних прийомів, зокрема недеструктивних методів у машинобудівних технологіях зі спрямуванням на функціональні характеристики,
 • вдосконалення систем експлуатації та оновлення обладнання з використанням RCM-методів спостереження за технічним станом,
 • розробка методів передової промислової інженерії, інтелектуальних виробничих систем та їхніх ключових технологій,
 • розробка модульних мобільних роботизованих систем та нових паралельних кінематичних структур для застосування у сфері виробничого обладнання.

Факультет електротехніки та інформаційних технологій

 • інформаційні та телекомунікаційні технології, стаціонарні, мобільні, супутникові та фотонні комунікаційні системи та мережі, визначення їхніх розмірів, оптимізація, інформаційно-комунікаційні послуги,
 • мультимедіа, аналіз та обробка зображень і звуку, машинне та глибинне навчання, 3D-графіка, дизайн комп’ютерних ігор,
 • надійна і безпечна передача та обробка інформації в управлінні критичними процесами, інформаційні системи для всіх видів керованих систем, системи забезпечення для всіх видів транспорту, інтелектуальні транспортні системи, телематика,
 • методи керування електроприводами, динаміка та енергетика електротяги, електроенергетика, силові електронні системи, мехатроніка, теорія та концепція електромашин, автотроніка,
 • менеджмент якості та надійності в електротехнічній промисловості, автоматизація вимірювань, контролю та випробувань,
 • методи і системи діагностики електричних машин та обладнання, методи та засоби недеструктивного контролю матеріалів, методи вимірювання та симуляції в біомедичній інженерії, електромагнітна сумісність,
 • акустичні та оптичні дослідження фізичних властивостей конденсованих речовин, дослідження взаємодії хвиль та світла з акустичними та магнітними полями, фізичні аспекти та практичне використання інтерференції між модами в оптичних волокнах, феноменологія порушення електрослабкої симетрії та вивчення кварк-глюонної плазми, фотонні інтегровані структури,
 • матеріали та системи для застосування в сонячній енергетиці.

Факультет будівництва

 • теоретичні проблеми планування, проєктування, будівництва та відновлення транспортної інфраструктури, включно з впливом транспорту на навколишнє середовище, та її безпеки,
 • експериментальний аналіз та теоретична проблематика діагностики інженерних конструкцій, транспортних і наземних споруд, історичних та архітектурних пам’яток, BIM-моделювання, а також експериментальний аналіз будівельних матеріалів, теоретична проблематика оцінки та визначення залишкового ресурсу об’єктів транспортних і наземних споруд,
 • розвиток методів експериментального та числового аналізу, математичного моделювання та динамічних симуляцій з погляду теорії та практики будівництва інженерних конструкцій, транспортних і наземних споруд,
 • процеси прийняття рішень, стратегія відновлення інженерних, транспортних і наземних споруд, методи утримання та оптимізації в управлінні окремими частинами транспортних шляхів,
 • енергоекономічне, екологічно прийнятне, правильне з погляду будівельної фізики проєктування споруд з урахуванням сталого розвитку суспільства,
 • геоінформаційні системи у проєктуванні та реконструюванні транспортних шляхів, аналіз транспорту, структура та архітектура інтелектуальних транспортних систем.

Факультет техніки безпеки

 • рішення теоретичних основ кризового менеджменту,
 • аналіз і оцінка ризиків та проєктування профілактичних заходів,
 • вирішення кризових ситуацій у природному, економічному та суспільному середовищах,
 • пожежна інженерія та пожежна безпека,
 • організація та технічне забезпечення пожежної охорони,
 • менеджмент рятувальних послуг,
 • захист людей, майна та об’єктів,
 • інтегровані системи безпеки,
 • профілактика кримінальності міст та громад,
 • економічні наслідки катастроф,
 • управління транспортом в кризових ситуаціях,
 • безпечне перевезення небезпечних речей,
 • підготовка та оновлення інфраструктури транспортної системи,
 • захист критичної інфраструктури.

Факультет управління та інформатики

 • математичне моделювання, симуляція та оптимізація: баз даних, інформаційно-комунікаційних мереж, перевезення товарів та пасажирів, пропускної здатності та якості послуг комунікаційних мереж,
 • інформаційно-комунікаційні технології: інформаційне та технічне забезпечення, аналіз та створення систем баз даних, аналіз та створення мультимедійних систем, мультимедійні інформаційно-комунікаційні послуги, паралельні та розподілені системи, комунікаційні мережі наступних поколінь, безпека, вбудовані (embedded) та мультиагентні системи, сенсорні мережі,
 • моніторинг та управління транспортними процесами: аналіз та створення інформаційних систем для моніторингу та управління транспортом, базове та оперативне управління транспортними процесами, інтелектуальні транспортні системи,
 • управління людськими та технічними ресурсами: менеджмент, маркетинг, логістика та підприємництво, економіка та господарство, оцінювання та прогнозування економічної ситуації підприємств, регулятивні автоматизовані системи,
 • аналіз, синтез та проєктування інтегрованих інформаційних систем та систем управління, аналіз надійності, добування даних, застосування нейронних мереж, комп’ютерний зір, низькоенергетичні обчислення, мемристори, аналіз великих даних, біомедична інформатика.

Факультет гуманітарних наук

 • зв’язок між сімейним середовищем та шкільною успішністю,
 • оптимізація освіти відповідно до парадигми європейських цінностей,
 • дослідження у сфері теорії викладання та професійної дидактики,
 • дослідження у сфері шкільного клімату,
 • дослідження та оптимізація процесів масової промислової діджиталізацї та консервації писемної спадщини,
 • дослідження, охорона та відкриття доступу до культурної та наукової спадщини,
 • дослідження у сфері бібліотечної та інформаційної науки, масмедійних комунікацій, журналістики та загального мовознавства,
 • оптимізація методів навчання у викладанні музичного мистецтва та музичної інтерпретації,
 • дослідження процедуралізації експліцитного знання мови та ефективності найсучасніших методів викладання іноземних мов,
 • теорія викладання математики,
 • дослідження у сфері британських і американських праць та англійського мовознавства,
 • дослідження у сфері викладання англійської мови як іноземної,
 • дослідження у сфері філософії культури та філософії релігії у контексті аксіологічного плюралізму та сучасної міграційної кризи в Європі,
 • дослідження проявів екстремізму та ксенофобії в Європі та у Словацькій Республіці,
 • дослідження якості життя та ціннісної орієнтації студентів університетів та вищих навчальних закладів у Словаччині,
 • хибні уявлення учнів та студентів про різні явища і феномени та їх діагностика за допомогою методів, типових для якісного та кількісного підходу до отримання та аналізу даних,
 • ідентифікація ставлення до різних явищ та феноменів у учнів та студентів,
 • прогнозування розвитку дидактики окремих предметів,
 • ціннісна орієнтація молодих людей у сучасному світі,
 • хронопсихологічні аспекти навчання,
 • візуалізація інформації,
 • дослідження використання перемінних віртуальних прост.

Інститут експертних досліджень та освіти

 • судова інженерія зі спрямуванням на міждисциплінарний підхід у сфері транспорту, машинобудування, електротехніки, будівництва, почеркознавства та економіки підприємства, загальні та спеціальні методики технічного аналізу та діагностики експертної діяльності,
 • створення методичних прийомів та інструкцій з експертної діяльності,
 • дослідження у сфері судової біомеханіки, математичне моделювання людського тіла та його частин, фізико-математичні симуляційні розрахунки динамічного та ударного навантаження людського тіла з метою вирішення проблем передаварійних, аварійних та інших подій за участю механічних засобів, дослідження у сфері проблематики екіпажу під час дорожньо-транспортних пригод на автомобільному транспорті, проєктування та конструювання випробних манекенів для ударних випробувань,
 • дослідження у сфері дорожньо-транспортних пригод з уразливими учасниками дорожнього руху (пішоходи, велосипедисти, мотоциклісти),
 • дослідження у сфері ідентифікації критичних ситуацій дорожнього руху для здійснення профілактичного інженерного зниження ризикованості ділянок доріг, а також для розробки методики тестування напівавтономних та автономних автомобільних транспортних засобів,
 • дослідження проблематики дорожньо-транспортних пригод за участю напівавтономних та автономних автомобільних транспортних засобів,
 • дослідження у сфері вилучення кількісних даних з CCTV та автомобільних (onboard) камер для аналізу дорожньо-транспортних пригод,
 • дослідження у сфері оцінювання автомобілів з урахуванням найсучасніших технологій виробництва транспортних засобів, актуальних експлуатаційних впливів та використання сучасних інформаційних технологій,
 • дослідження у сфері визначення норм часу на ремонт гібридних та електричних автомобілів,
 • дослідження у галузі будівництва, створення експертних методик у сфері визначення вартості споруд, будівельних робіт, визначення розміру шкоди, оцінка пошкоджень споруд,
 • дослідження у сфері судової економіки, створення методик судового аудиту підприємств.

Науково-дослідний інститут високогірської біології

 • транскордонне забруднення флори та фауни високогір’я важкими металами (Pb, Cd, Cu),
 • етологія хребетних високогір’я,
 • онтогенетична аллометрія хребетних,
 • бактеріальна мікрофлора хребетних високогір’я,
 • кров’яні паразити фауни високогір’я Словаччини,
 • багатоваріантні статистичні методи дослідження коеволюції кліщів (Acarina), пухоїдів (Mallophaga) та їхніх хазяїв,
 • біомоніторинг водотоків та водойм високогір’я,
 • водорості тимчасових водойм високогірських хребтів – аутоекологія типових видів,
 • сталий розвиток у сфері високогір’я, концепції та стратегії в охороні природи та ландшафту,
 • теорія викладання деяких предметів за освітньою програмою «Рейнджер».

CETRA – Інститут транспорту

 • розповсюдження інформації та координація міжнародної співпраці завдяки участі структурних підрозділів UNIZA у науково-дослідних проєктах за рамковими програмами ЄС у таких сферах дослідження, розробки та інновацій у галузі транспорту:  
  • транспортне обладнання та засоби,
  • транспортні мережі,
  • транспортні технології,
  • моделювання та оптимізація транспортних процесів,
  • інтелектуальні транспортні системи,
  • безпека транспорту та транспортної інфраструктури,
  • якість та ефективність транспорту,
  • вплив транспорту на суспільство та навколишнє середовище,
  • освіта фахівців з питань транспорту.
 • консультаційний підрозділ з питань проєктів міжнародної співпраці,
 • представництво UNIZA в керівному комітеті асоціації ECTRI (European Conference of Transport Research Institutes) та розповсюдження інформації про діяльність ECTRI в межах UNIZA,
 • адміністрація інституційних даних про міжнародні науково-дослідні, інноваційні та освітні проєкти в рамках уповноваженого структурного підрозділу LEAR з питань програм ЄС H2020 та ERASMUS Plus,
 • організація міжнародних семінарів, конференцій та симпозіумів, спрямованих на дослідження, розробку, інновації, економіку та експлуатацію в галузі транспорту.

Інститут конкурентоспроможності та інновацій

 • дослідження у сфері інтелектуальних виробничих систем та інтелектуальних концептів управління, розробка рішень для концепту Industrie 4.0,
 • дослідження у сфері біоніки та біонічних систем та вивчення способів використання отриманих знань для вирішення інженерних задач та інновацій виробів і виробничих систем,
 • дослідження та розробка рішень у сфері «Цифрового підприємства»,
 • проєктування та тестування виробів з використанням методів віртуального конструювання, реверс-інжинірингу, швидкого прототипування (Rapid Prototyping),
 • дослідження у сфері виробничих систем, які можна реконфігурувати, та адаптивних виробничих систем,
 • дослідження у сфері нових концептів монтажу та виробництва – острівці виробничої компетентності, масштабовані виробничі потужності,
 • дослідження та розробка у сфері мобільної робототехніки та мобільних роботизованих систем,
 • дослідження у сфері кооперативних роботів,
 • дослідження у сфері багатоагентних систем управління та комплексних голоністичних систем,
 • дослідження та розробка нових підходів до симуляції, емуляції та візуалізації виробничих та логістичних процесів з використанням технологій віртуальної та розширеної реальності, розробка концепту Factory Twin,
 • дослідження у сфері методів штучного інтелекту та машинного навчання,
 • вивчення можливостей зростання продуктивності з використанням передових технологій,
 • експертна оцінка та випробування вальниць кочення.

Університетський науковий парк

 • інтеграція та координація задач прикладного дослідження у стратегічних сферах досліджень UNIZA,
 • дослідження проблематики людського фактору на транспорті та взаємодії людина - машина,
 • дослідження проблематики моніторингу, симуляції та управління транспортними процесами з акцентом на визначені пріоритети на мультимодальному транспорті,
 • дослідження та розробка технологій та застосунків інтелектуальних транспортних систем,
 • дослідження у сфері прототипування інтелектуальних виробничих систем та реверс-інжинірингу,
 • дослідження у сфері інтелектуальних рішень для передових виробничих систем,
 • дослідження у сфері передових виробничих технологій, технологій та нових концептів монтажу,
 • дослідження у сфері моделювання та симуляції інтелектуальних виробничих систем із застосуванням рішень у промисловості,
 • дослідження та розробка системних застосунків на основі оптичних волокон та фотонних елементів,
 • дослідження методів та застосунків у біомедичній інженерії,
 • дослідження неконвенційних приводів та їхніх компонентів,
 • дослідження у сфері сенсорних мереж та обробки невизначеної інформації для інтелектуальних систем,
 • дослідження у сфері рішень на основі оптичних волокон та фотонних елементів,
 • дослідження у сфері обробки аудіовізуальної інформації,
 • дослідження у сфері технологій, заснованих на знаннях, та підтримки прийняття рішень,
 • міжнародна співпраця у сфері прикладних досліджень,
 • трансфер технологій та знань з досліджень у практику,
 • співпраця з промисловістю та регіоном у вирішенні задумів прикладних досліджень.

Науково-дослідний центр

 • дослідження у сфері діагностичної інфраструктури та методик автоматизованого збору та об’єктивного оцінювання змінних та незмінних параметрів транспортних шляхів,
 • комплексні інструменти для оцінювання економічної ефективності інвестицій у транспортну інфраструктуру,
 • мінімізація деградації дорожнього покриття проїжджої частини, спричиненої важким вантажним транспортом,
 • застосування нових методів діагностики та моніторингу стану транспортної інфраструктури,
 • оцінювання основних механічних характеристик матеріалів – стійкості, деформації та втоми – для транспортних шляхів та транспортних засобів. Дослідження та розробка сучасних методик збільшення корисних властивостей конструкційних матеріалів,
 • вивчення електрохімічних та хімічних механізмів деградації конструкційних матеріалів, покращення та модифікація властивостей поверхні та обсягу конструкційних матеріалів для транспортної галузі, вивчення прийомів антикорозійного захисту матеріалів та концепції прискорених випробувань конструкцій в агресивних умовах праці, концепт корозійної мапи Словацької Республіки,
 • впровадження сучасних енергозберігаючих конструкцій та технологій у будівництві споруд, у сфері перетворення енергії відновлювальних джерел у тепло, у сфері використання альтернативних робочих речовин для більш ефективного перетворення тепла з відновлювальних джерел енергії у механічну або електричну енергію,
 • сучасні конструкції та технології, управління сучасними інтелектуальними та енергозберігаючими будовами,
 • вивчення джерел тепла для спалювання біомаси або викопного палива, джерел тепла та акумулювання тепла для використання геотермальної енергії або сонячної енергії,
 • експериментальне дослідження теплообмінників для повторного використання тепла або теплопередачі,
 • тепловий та робочий комфорт людини на робочому місці та у житловому приміщенні.

Особа, відповідальна за вміст поточної підсторінки: Mgr. Katarína Poláčková / tel.: +421 41 513 5141 / e-mail: katarina.polackova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.