Захист персональних даних (GDPR) в UNIZA

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у процесі обробки персональних даних та про вільний рух таких даних (далі – «Регламент») та  Закон Національної Ради Словацької Республіки №18/2018 Зб. з. про захист персональних даних про внесення змін до деяких законів (далі – «Закон №18/2018») набули чинності 25.05.2018.

Регламент є безпосередньо застосовним у системі права Словацької Республіки, тобто він став прямою складовою словацької системи права і безпосередньо покладає на суб’єктів права та обов’язки, яких вони повинні дотримуватися.

Закон №18/2018 є результатом узгодження словацького національного законодавства з Регламентом, і в той же час він регулює деякі сфери, які Регламент безпосередньо встановив для держав-членів або дозволив їх адаптувати з урахуванням національного законодавства.

У рамках UNIZA була розроблена Директива UNIZA №165 про захист персональних даних (далі – «Директива UNIZA про ЗПД»), метою якої є імплементація Регламенту та Закону №18/2018 в рамках UNIZA. Вона видана з метою забезпечення захисту персональних даних, недопущення отримання персональних даних понад необхідний для досягнення мети їх обробки обсяг, встановлення правил їх обробки та забезпечення захисту від зловживання ними навіть після досягнення мети, заради якої вони були отримані. Директива UNIZA про ЗПД регулює, зокрема, права та обов’язки працівників UNIZA, які обробляють персональні дані, а також інших працівників, які можуть будь-яким способом ознайомитись з персональними даними, що обробляються UNIZA як контролером та/або оператором. Директива UNIZA про ЗПД також встановлює обов’язки та задачі відповідальної особи UNIZA та є обов’язковою для всього персоналу UNIZA.

Усі персональні дані повинні оброблятися в рамках UNIZA відповідно до вищезазначеного законодавства про захист персональних даних – Регламент, Закон №18/2018, Директива UNIZA про ЗПД та інші нормативні положення та документи (окремі закони, внутрішні положення, договірні відносини тощо), що визначають обробку персональних даних.

 

Оператор: Жилінський університет, Ідентифікаційний номер організації (IČO): 00397563, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, (далі – «UNIZA»).

Особа, відповідальна за вміст поточної підсторінки: Ing. Ľubomíra Sokolová, PhD. / +421 41 513 5016 / lubomira.sokolova@uniza.sk

Особа, відповідальна за вміст поточної підсторінки: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. / +421 41 513 5135 / karol.matiasko@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.