Академічний сенат

Голова Академічного сенату

doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
Факультет управління та інформатики
tel.: +421 41 513 4222 , 4207 
e-mail: norbert.adamko@fri.uniza.sk

Заступник голови Академічного сенату

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.
Факультет електротехніки та інформаційних технологій
tel.: +421 41 513 2200, 2210
e-mail: robert.hudec@fel.uniza.sk

Факультет експлуатації, економіки транспорту та сполучень

prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
cекція працівників

Ing. Jozef Paľo, PhD.
cекція працівників

doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD.
cекція працівників

Katarína Cáderová
cекція студентів

Dominika Kapečková
cекція студентів

Машинобудівний факультет

prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD.
cекція працівників

doc. Ing. Róbert Kohár, PhD.
cекція працівників

prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.
cекція працівників

Ing. Mária Polačiková
cекція студентів

Ing. Jaromír Klarák
cекція студентів

Факультет електротехніки та інформаційних технологій

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.
cекція працівників

doc. Ing. Roman Jarina, PhD.
cекція працівників

doc. Ing. Daniel Káčik, PhD.
cекція працівників

Ing. Maroš Jakubec
cекція студентів

Ing. Roman Michalík
cекція студентів

Факультет будівництва

prof. Dr. Ing. Martin Decký
cекція працівників

Ing. Štefan Šedivý, PhD.
cекція працівників

Ing. Matúš Farbák, PhD.
cекція працівників

Ing. Miroslav Jančula
cекція студентів

Ing. Lenka Mičechová
cекція студентів

Факультет управління та інформатики

doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
cекція працівників

Ing. Jozef Mičic
cекція працівників

RNDr. Hynek Bachratý, PhD.
cекція працівників

Bc. Marián Šotek
cекція студентів

Ing. Milan Straka
cекція студентів

Факультет техніки безпеки

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.
cекція працівників

doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD.
cекція працівників

doc. Ing. Katarína Buganová, PhD.
cекція працівників

Ing. Filip Lenko
cекція студентів

Ing. Romana Erdélyiová
cекція студентів

Факультет гуманітарних наук

doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD.
cекція працівників

Mgr. Marián Grupač, PhD.
cекція працівників

PaedDr. Marta Lacková, PhD.
cекція працівників

Bc. Katarína Holešová
cекція студентів

Bc. Michal Moravec
cекція студентів

Інші секції

Ing. Pavol Podhora
cекція працівників

doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.
cекція працівників

PaedDr. Róbert Janikovský
cекція працівників

Name Surname
cекція студентів

Ing. Ján Stehlík
cекція працівників

Секретар Академічного сенату

Ing. Irena Kubinová

Член Ради ВНЗ Словацької Республіки

doc. Ing. Roman Jarina, PhD.

Особа, відповідальна за вміст поточної підсторінки: Ing. Irena Kubinová / +421 41 513 5138 / e-mail: irena.kubinova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.