Aktuality

Spravodajca - aktuálne číslo
Pamätnica - Premeny Žilinskej univerzity (1953 - 2013)
Propagačné video o univerzite
Fotogaléria ŽU 


GIS day

Pozývame vás na podujatie GISday, ktoré sa na Žilinskej univerzite koná 16. novembra 2016 v miestnosti AF206 v čase od 10.00 do 13.00 hod. Program a ďalšie informácie


Podpora rozvoja talentov v Žilinskom kraji

Vo štvrtok 20. októbra 2016 sa na pôde UNIZA koná konferencia Podpora rozvoja talentov v Žilinskom kraji. Viac informácií a program


Župné inovácie - Súťaž v robotike RoboRAVE

Radi vás informujeme, že na pôde UNIZA sa v dňoch 20.-21. októbra 2016 koná 2.ročník celoslovenského kola prestížnej celosvetovej súťaže v robotike pod názvom RoboRAVE a Festival vedy a techniky AMAVET pre  Žilinský kraj. Slávnostné otvorenie sa uskutoční vo štvrtok dňa 20. októbra 2016 v Aule 6  o 13:30 hod. Tlačová správa


Pozvánka na tematický seminár Kvalita mobility na vysokých školách v rámci programu Erasmus+

Seminár je určený fakultným koordinátorom, ale najmä študentom, ktorí plánujú vycestovať na študijný pobyt či stáž alebo by sa o programe Erasmus+ radi dozvedeli viac. Plagát s podrobnými informáciami 


Dobrovoľníctvo seniorov vo vzdelávaní je realitou

Dobrovoľnícka činnosť vo vzdelávaní je jedným zo spôsobov ako Univerzita tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline vytvára priestor pre sebarealizáciu seniorov. Tlačová správa


COST - H2020 Info Day

... viac


Medzinárodná konferencia IDS: Nástroj alebo hračka?

Medzinárodná konferencia IDS: Nástroj alebo hračka?


Zníženie energetickej náročnosti budov Žilinskej univerzity v Žiline – celouniverzitné projekty zo štrukturálnych fondov Európskej únie

Žilinská univerzita v Žiline sa v priebehu roka 2016 zapojila do 6. výzvy OP Kvalita životného prostredia zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. 

... viac

Cesty poznávania

Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline Vás pozýva na edukačno – popularizačný cyklus prednášok CESTY POZNÁVANIA – pokračovanie 20 krokov za POZNANÍM.    

... viac

Pridelenie grantov ERASMUS+, mobility zamestnancov

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že Rada Erasmus+ na UNIZA rozhodla o pridelení  grantov na mobility zamestnancov  v  akademickom roku 2016/2017. Prehľad pridelených grantov  je v prílohe. Na dofinancovanie grantov nad rámec prostriedkov pridelených Národnou agentúrou programu Erasmus+ použijeme prostriedky určené na  organizáciu mobilít. Mobilita VYÚČBA  Mobilita ŠKOLENIE  Interné pravidlá


Misia Mars

Súťaž Misia Mars organizujú Slovenské elektrárne v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA) s cieľom povzbudiť u študentov záujem o vedu a techniku. Úlohou súťažiacich je vytvoriť projekt vedecko-technického experimentu, ktorý medzinárodný tím pod vedením slovenskej astrobiologičky Michaely Musilovej zrealizuje počas pobytu na simulovanej marťanskej púštnej stanici v USA v januári 2017. Viac informácií: www.misiamars.sk


Konferencia k reforme vysokoškolského vzdelávania

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti pripravovanú Konferenciu k reforme vysokoškolského vzdelávania,  ktorej usporiadateľom sú priemyselné zväzy združené v Asociácii priemyselných zväzov a príslušné odborové organizácie, spolu združené v neformálnej platforme s názvom Priemyselná bipartita.   

... viac

AZU hľadá dobrovoľníkov

Aktivita zvyšuje úspech je projekt, ktorý prináša na vysoké školy to, čo im chýba – kontakt so skutočnými firmami, lektorov z praxe a vzdelávanie v oblastiach, na ktoré na univerzitách nezvýšil čas, no aj tak ich každý potrebuje. Plagát

... viac

Úspech našich študentov v súťaži o najlepšiu diplomovú prácu

Absolvent odboru Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo z katedry KTaM, Ing. Ľuboš Zuzčák, získal 1. miesto v súťaži Inžinierska cena za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia. V súťaži boli úspešní aj študenti FRI. Blahoželáme!

...viac


Literárny fond udelil prémiu prof. Alešovi Janotovi

Literárny fond udelil Prof. Ing. Alešovi Janotovi, PhD. z Katedry riadiacich a informačných systémov EF  prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015 v kategórii prírodné a technické vedy za dielo „Aplikovaná telematika“. Dielo vzniklo v rámci projektu „Inovácia a internacionalizácia vzdelávania - nástroje zvýšenia kvality Žilinskej univerzity v európskom vzdelávacom priestore“ ITMS-26110230079. ... viac 

Príloha


Predaj nadbytočného nehnuteľného majetku

Žilinská univerzita v Žiline vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku - rekreačného zariadenia v katastri obce Súľov - Hradná a okolitých pozemkov.
 
Bližšie informácie nájdete tu: OVS Súľov II.


Fotografická súťaž v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku

Témou fotografickej súťaže, ktorá sa aj tento rok koná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, je „Veda pod mikroskopom“. Do súťaže sa môžu zapojiť aj študenti vysokých škôl a doktorandi. Fotografická súťaž prebieha v termíne od 15. júna do 14. októbra. Viac informácií 


OMNIA pozýva na konkurz

Komorný spevácky zbor OMNIA pozýva všetkých záujemcov na konkurz. Viac informácií v priloženom letáku. Leták


The Voice of Research Administrators - Building a Network of Administrative Excellence – BESTPRAC

BESTPRAC je iniciatíva COST-u, ktorej cieľom je pozdvihnúť úroveň v administrácii nadnárodných výskumných projektov vytvorením siete excelentných výskumných administrátorov projektov.

... viac

Premenovanie učební UNIZA

Zoznam učební UNIZA - nové názvy


Archív