Aktuality

Spravodajca - aktuálne číslo
Pamätnica - Premeny Žilinskej univerzity (1953 - 2013)
Propagačné video o univerzite
Fotogaléria ŽU 


Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017

Rektorka Žilinskej univerzity a predseda Akademického senátu UNIZA vás pozývajú na slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017. Plagát


Vedecká kaviareň na Noci výskumníkov

Súčasťou Noci výskumníkov 2016, ktorá sa v Žiline uskutoční v piatok 30. septembra 2016, bude aj vedecká kaviareň s prezentáciami vedcov a výskumníkov na témy: Ako sa stavajú tunely, Solárne vozidlo - od nápadu po ambiciózny plán uspieť v Austrálii, Ako ľudský mozog skúma ľudský mozog? Viac informácií


Kurzy anglického jazyka s Caroline Kyzek, MA.

Od októbra akademického roka 2016/2017 sa rozbiehajú dva 10-týždňové kurzy anglického jazyka, ktoré bude viesť americká lektorka Caroline Kyzek z Katedry anglického jazyka a literatúry FHV UNIZA. Kurzy začínajú vo štvrtok 6.októbra 2016, preto sa prosím prihlasujte elektronickou formou najneskôr do piatka 30.09. 2016 do 22:00. Podrobnosti nájdete v priloženej pozvánke na kurzy. Spätná väzba vám bude zaslaná najneskôr v utorok 4.októbra 2016. Pozvánka


Zníženie energetickej náročnosti budov Žilinskej univerzity v Žiline – celouniverzitné projekty zo štrukturálnych fondov Európskej únie

Žilinská univerzita v Žiline sa v priebehu roka 2016 zapojila do 6. výzvy OP Kvalita životného prostredia zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. 

... viac

Univerzitná škola jazykov otvára jazykové kurzy už 3. októbra

Univerzitná škola jazykov otvára od 3. októbra 2016 jazykové kurzy, ktoré ponúka pre zamestnancov a študentov UNIZA za zvýhodnenú cenu. Na Univerzitnej škole jazykov je tiež možné absolvovať medzinárodne uznávané Cambridge skúšky z anglického jazyka. Kompletnú ponuku kurzov nájdete tu: http://www.ucv.uniza.sk/ucv/?ur1=3&ur2=186&ur3=0 Leták


Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016

Šiesty ročník konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016 sa uskutoční v dňoch 6. 10. - 7. 10. 2016 v Centre vedecko-technických informácií v Bratislave. Viac informácií 


Predaj nadbytočného nehnuteľného majetku

Žilinská univerzita v Žiline vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku - rekreačného zariadenia v katastri obce Súľov - Hradná a okolitých pozemkov.
 
Bližšie informácie nájdete tu: OVS Súľov II.


Výsledky športového dňa

Vážené kolegyne, vážení kolegovia. V prílohe sú dostupné výsledky jednotlivých súťaží uskutočnených v rámci ŠDR 2016 a link, na ktorom si môžete pozrieť fotogalériu z podujatia - http://utv.uniza.sk/?page_id=94.  Výsledky

... viac

Fotografická súťaž v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku

Témou fotografickej súťaže, ktorá sa aj tento rok koná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, je „Veda pod mikroskopom“. Do súťaže sa môžu zapojiť aj študenti vysokých škôl a doktorandi. Fotografická súťaž prebieha v termíne od 15. júna do 14. októbra. Viac informácií 


OMNIA pozýva na konkurz

Komorný spevácky zbor OMNIA pozýva všetkých záujemcov na konkurz. Viac informácií v priloženom letáku. Leták


The Voice of Research Administrators - Building a Network of Administrative Excellence – BESTPRAC

BESTPRAC je iniciatíva COST-u, ktorej cieľom je pozdvihnúť úroveň v administrácii nadnárodných výskumných projektov vytvorením siete excelentných výskumných administrátorov projektov.

... viac

Medzinárodná konferencia IDS: Nástroj alebo hračka?

Medzinárodná konferencia IDS: Nástroj alebo hračka?


Premenovanie učební UNIZA

Zoznam učební UNIZA - nové názvy


Archív