Aktuality

Spravodajca - aktuálne číslo
Pamätnica - Premeny Žilinskej univerzity (1953 - 2013)
Propagačné video o univerzite
Fotogaléria ŽU 


Univerzitná škola jazykov ponúka opäť širokú škálu kurzov

Univerzitná škola jazykov aj tento rok ponúka širokú škálu kurzov anglického, nemeckého, ruského, španielskeho, francúzskeho či talianskeho jazyka. Novinkou v akademickom roku 2016/2017 sú konverzačné kurzy pre stredoškolskú mládež, prípravné kurzy na skúšku IELTS či konverzácie Student Refresh pre vysokoškolákov. Výučbu väčšiny konverzačných kurzov bude zabezpečovať „native speaker“. 

... viac

Národná cena letectva Slovenskej republiky - Zlaté krídla

Radi vás informujeme, že v prestížnej ankete ZLATÉ KRÍDLA - národná cena letectva Slovenskej republiky, je v kategórii Veda, výskum a vzdelávanie nominovaný prof. Ing. Karel Havel, CSc. z Katedry leteckej dopravy FPEDAS. Slávnostný galavečer udeľovania cien sa uskutoční 26. augusta 2016. Viac informácií o podujatí je dostupných na tejto stránke, kde môžete nominovaných podporiť svojim hlasom v kategórii Cena verejnosti.  


Solar Team Slovakia v 24 hodinovke pre dobrú krajinu

V mene členov projektu Solar Team Slovakia, na ktorom pracujú spoločne študenti a pedagógovia z UNIZA a VŠVU, ďakujeme všetkým, ktorí ho podporili počas „24 hodinovky pre dobrú krajinu“. Solar Team Slovakia sa bude aj naďalej uchádzať o podporu všetkých priaznivcov v rámci portálu www.dobrakrajina.sk, ktorý spravuje Nadácia Pontis. Viac informácií o Solar Team Slovakia 


UNIZA bude užšie spolupracovať s univerzitami v Čile a Argentíne

Členom delegácie prezidenta SR Andreja Kisku, ktorá začiatkom augusta navštívila krajiny Čile a Argentínu, bol aj prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD., riaditeľ Ústavu konkurencieschopnosti a inovácií. Súčasťou oficiálneho programu bola návšteva troch významných univerzít a vzájomná výmena skúseností riešenia výziev v oblasti vzdelávania. Tlačová správa 


Výrobný závod Kia so Žilinskou univerzitou motivujú mladých ľudí ku štúdiu technických odborov

Predstavitelia Združenia automobilového priemyslu Slovenskej republiky, spoločnosti Kia Motors Slovakia a Žilinskej univerzity v Žiline slávnostne odovzdali diplom 43 účastníkom Automobilovej JUNIOR akadémie. Tlačová správa  Video


Detskí študenti na Žilinskej univerzite

Druhý júlový týždeň patril na Žilinskej univerzite už tradične detským študentom. Skúmali tajomstvá kryptografie, učili sa ako sa riadi vlak, ako funguje televízia, objavovali svet chémie, získali základy filozofie. Program dvanástej Žilinskej detskej univerzity pripravovali pedagógovia a študenti zo všetkých siedmich fakúlt UNIZA. Tlačová správa Fotogaléria


Univerzitný vedecký park otvoril svoje brány pre kolegov

Tretí júnový týždeň patril v Univerzitnom vedeckom parku Žilinskej univerzity v Žiline dňu otvorených dverí pre zamestnancov UNIZA. Návštevníci mali príležitosť nahliadnuť do špecializovaných laboratórií a administratívnych priestorov.

... viac

UNIZA club

KAJ FHV UNIZA v mesiaci august organizuje 4. ročník UNIZA clubu - anglického klubu pre deti mladšieho školského veku. Viac informácií


The Voice of Research Administrators - Building a Network of Administrative Excellence – BESTPRAC

BESTPRAC je iniciatíva COST-u, ktorej cieľom je pozdvihnúť úroveň v administrácii nadnárodných výskumných projektov vytvorením siete excelentných výskumných administrátorov projektov.

... viac

Medzinárodná konferencia IDS: Nástroj alebo hračka?

Medzinárodná konferencia IDS: Nástroj alebo hračka?


Video záznam a prezentácia z prednášky M. Maruniaka o popularizácii vedy

V utorok 26. apríla sa na pôde UNIZA konala zaujímavá prednáška novinára Martina Maruniaka na tému "Ako popularizovať vedu v médiách". Z prednášky bol vytvorený videozáznam, ktorý si môžete pozrieť tu: Video Mnohí z vás prejavili záujem o prezentáciu M. Maruniaka – radi vám ju poskytneme na Oddelení pre medzinárodné vzťahy a marketing, rektorát, kancelária AA315. 


Premenovanie učební UNIZA

Zoznam učební UNIZA - nové názvy


Archív