Aktuality

Spravodajca - aktuálne číslo
Pamätnica - Premeny Žilinskej univerzity (1953 - 2013)
Propagačné video o univerzite
Fotogaléria ŽU 


Vianoce na univerzite

Srdečne vás pozývame na podujatie Vianoce na univerzite, ktoré sa uskutoční 13. 12. 2016 od 14.00 vo vestibule hlavnej budovy UNIZA. Big Band Žilinského konzervatória, FS Stavbár, vianočný trh, nafukovacie planetárium, prezentácia fakúlt, punč aj kapustnica – to všetko môžete zažiť v príjemnej atmosfére na podujatí Vianoce na univerzite. Podujatie je určené zamestnancom, študentom aj širokej verejnosti. Tešíme sa na vás! Plagát


Informačný seminár Horizont 2020

CETRA – Ústav dopravy vás pozýva na Informačný seminár HORIZONT 2020, ktorý sa koná dňa 05.12.2016 v čase 10:00h – 12:00h v miestnosti AF110 (Stavebná fakulta UNIZA). Program


Deň UNIZA v OC Mirage

Radi vás informujeme o Dni UNIZA v OC MIRAGE, ktorý sa uskutoční 7. decembra 2016 od 14.00. Pripravené budú prezentačné stánky fakúlt, zaujímavé exponáty, súťaže a študenti UNIZA, ktorí záujemcom odpovedia na všetky otázky týkajúce sa štúdia a študentského života na Žilinskej univerzite. Tešíme sa na Vás! Leták


Workshop Loono - prevencia onkologických ochorení

Pozývame vás na na workshop organizovaný neziskovou organizáciou Loono, v rámci ktorého študenti Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe naučia účastníkov rozpoznávať onkologické ochorenia v rôznych štádiách. Workshop sa koná 1. decembra 2016 o 10:00 v miestnosti AFS09  (pôvodná S06). Plagát 


Firemné dni FBI 2016

Pozývame vás na prvý ročník Firemných dní FBI 2016, ktoré sa budú konať 7. - 8. decembra 2016 v priestoroch FBI UNIZA. Zámerom podujatia je poskytnúť študentom možnosť dozvedieť sa o pracovných príležitostiach ponúkaných domácimi a zahraničnými spoločnosťami v odbore nielen počas štúdia, ale i po jeho skončení. Plagát 

... viac

Zníženie energetickej náročnosti budov Žilinskej univerzity v Žiline – celouniverzitné projekty zo štrukturálnych fondov Európskej únie

Žilinská univerzita v Žiline sa v priebehu roka 2016 zapojila do 6. výzvy OP Kvalita životného prostredia zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. 

... viac

Študentská osobnosť Slovenska

Dvanásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ opäť hľadá mladé talenty na poli vedy, techniky, umenia a športu. Cieľom súťaže je oceniť študentov vysokých škôl v SR, ktorí dosahujú výnimočné úspechy doma i v zahraničí. Do súťaže nominujú každoročne úspešných študentov vrcholní predstavitelia škôl. Viac informácií


Zvýhodnené pobyty pre zamestnancov školstva

Radi by sme Vás informovali o ponuke zvýhodnených pobytov pre zamestnancov školstva a ich rodinnýcn príslušníkov. Konkrétne ponuky sú v priložených dokumentoch.  Zimnný relax   Kúpele Turčianske Teplice


Cesty poznávania

Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline Vás pozýva na edukačno – popularizačný cyklus prednášok CESTY POZNÁVANIA – pokračovanie 20 krokov za POZNANÍM.    

... viac

The Voice of Research Administrators - Building a Network of Administrative Excellence – BESTPRAC

BESTPRAC je iniciatíva COST-u, ktorej cieľom je pozdvihnúť úroveň v administrácii nadnárodných výskumných projektov vytvorením siete excelentných výskumných administrátorov projektov.

... viac

Premenovanie učební UNIZA

Zoznam učební UNIZA - nové názvy


Archív