Termíny odoslania prihlášok na fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

2. stupeň vysokoškolského štúdia (Ing., Mgr.)

3. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.)

 

 

30. 4. 2018

 

 

31. 3. 2018

 

 

30. 4. 2018

 

 

30. 4. 2018

 

 

31. 5. 2018

 

 

21. 6. 2018

 

 

31. 5. 2018

 

 

31. 5. 2018

 

 

31. 3. 2018

 

 

31. 3. 2018

 

 

30. 4. 2018

 

 

30. 4. 2018

 

 

31. 5. 2018

 

 

31. 5. 2018

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Renáta Švarcová / tel.: +421 41 513 5151 / e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.