Jediný kurz nemčiny pre IT špecialistov na Slovensku pri­chádza do Žiliny! Úspešní uchádzači majú možnosť získať kurz nemčiny zadarmo. Organizátorom kurzu je IT firma stengl a. s. v spolupráci s Ústavom celoživotného vzdelávania (ÚCV) UNIZA. Záštitu nad projektom prijala ako ambasádorka Adela Vinczeová Banášová.

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium pre študentov, doktorandov a postdoktorandov na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2017/2018. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2017 do 16:00 hod. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

FHV UNIZA ponúka dva 10-týždňové kurzy ruského jazyka, ktoré bude opäť viesť dr. Olena Hundarenko z KAJ FHV UNIZA. Kurzy začínajú už v utorok 12.09.2017. V prípade záujmu sa treba prihlásiť elektronickou formou najneskôr do štvrtka 07.09.2017 do 22:00. Spätná väzba vám bude zaslaná v piatok 08.09.2017. plagát

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.