Dobrý deň vážení vedci, výskumníci a inovátori,

radi by sme Vás oslovili v súvislosti s účasťou na festivale vedy Európska noc výskumníkov 2017. Témou 11. ročníka festivalu je motto “Made by Science – Vytvorené vedou”. Našim cieľom je poukázať na fakt, že každý deň využívame tisícky výsledkov vedy a inovácií, počnúc ranným budíkom až po zhasnutie večernej lampy bez toho, aby sme si to uvedomovali.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

zmluva o poskytnutí grantovej dotácie mestom Žilina číslo: 173/2017 – OKŠCRMR/20217 na realizáciu projektu pod názvom Žilina – clean city (číslo žiadosti o grantovú dotáciu ŽP-9) je obojstranne podpísaná. Riešiteľ projektu si ju môže vyzdvihnúť v kancelárii rektorky UNIZA.

S pozdravom

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.