Milí kolegovia, v mesiaci august 2017pedagógovia a študenti Katedry anglického jazyka a literatúry FHV UNIZA organizujú už 5.ročník UNIZAclubu - anglického klubu pre deti mladšieho školského veku. Bližšie informácie k prihlasovaniu a k organizácii klubu nájdete v priloženom letáku.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.