Žilinská univerzita pomáha pri znižovaní znečistenia ovzdušia

Znečistenie ovzdušia nepozná štátne hranice. Okrem miestnych zdrojov znečisťovania na Žilinu a jej okolie nepriaznivo vplývajú aj diaľkovo prenášané imisie znečisťovateľov z priemyselných aglomerácií z Poľska (oblasť Katovíc) a Českej republiky (oblasť Ostravy). Preto opatrenia zamerané na elimináciu znečistenia ovzdušia vyžadujú spoluprácu na nadnárodnej úrovni.

Radi Vás informujeme, že Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) úspešne ukončila v poradí už 13. ročník obľúbenej Žilinskej detskej univerzity 2017, ktorú organizovala Elektrotechnická fakulta s Klubom absolventov a priateľov Elektrotechnickej fakulty v termíne od 10.7. 2017 do 14.7.2017Fotografie

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.